Neuhold položila funkciju dirketor Zemaljski sabor
ZMS
ZMS
Politika

Neuhold položila funkciju u Zemaljskom saboru

Pri sjednici četvrtak već ne sudjeluje dosadašnja direktorica Zemaljskoga sabora Elisabeth Neuhold. Rodjena Frakanavka je na početku tajedna informirala nadležne peršone i ustanove da će položiti ovu funkciju.

Na početku tajedna je informirala Elisabeth Neuhold predsjednicu Zemaljskoga sabora, Verenu Dunst i predsjedničku konferenciju o odluki da će položiti funkciju direktorice Zemaljskoga sabora.

34-ljetna juristkinja Neuhold je od 2010. ljeta zaspolena kod Zemaljske vlade. Od 2015. ljeta je peljačica Ustavne službe Zemlje Gradišće a tim i nadležna za pitanja narodnih grup.

Neuhold položila funkciju dirketor Zemaljski sabor
ZMS
Elisabeth Neuhold je položila funkciju kot direktorica Zemaljskoga sabora
Neuhold položila funkciju dirketor Zemaljski sabor
ZMS

Dupla funkcija i kot majka jako izazovna

Lani u novembru je preuzela funkciju direktorice Zemaljskoga sabora ar je Christina Krumböck stupila u karenciju. Poslidnji miseci da su u duploj funkciji i kot majka male kćere bili jako izazovni je rekla Elisabeth Neuhold prema Hrvatskoj redakciji.

Uz drugo da je bila nadležna za pripravu konstituirajuće sjednice Zemaljskoga sabora u februaru, onda je slijedila koronavirusna pandemija a u juliju je bankrotirala Komercijalna banka.

Ostati peljačica Ustavne službe Zemlje Gradišće

Kot je rekla Elisabeth Neudold će ona ostati peljačica Ustavne službe Zemlje Gradišće i zamjenica peljača Odiljenja za pravna pitanja.

Agende direktora Zemaljskoga sabora će za sada preuzeti zamjenik direktora Zemaljskoga sabora, Florian Philapitsch. Christina Krumböck da će se postepeno vratiti iz karencije ovako Elisabeth Neuhold dalje.