Flugsimulator
ORF
ORF
Kronika

Simulator za let na letilišću u Punica

Na letilišću u Punica kod Pinkovca se od sada početo more apsolvirati cijela izobrazba za profesionalnoga pilota. Škola ze pilote u Punica je nabavila simulator za lete, kim se na tlu moru vježbati lete po noći ili druge kritične situacije pri letu.

Dosada su budući piloti morali za trening na simulatoru pojti u Grace ili Beč. Škola za pilote u Punica je kupila sprav, ka izgleda kot Cockpit zrakoplova, za oko 100.000 eurov.

Flugsimulator
ORF

Škola na letilišću u Punica postoji 23 ljeta dugo. Od onda je prik 1.000 ljudi na letilišću u južnom Gradišću apsolviralo izobrazbu za pilota.

Flughafen Punitz
ORF

Na letilišću u Punica priredjuju redovito priredbe s hrvatskom muzikom.