Plakat kampanje po hrvatsku
Katoličanska crikva Austrija
Katoličanska crikva Austrija
Školstvo

Pokrenuta kampanja za vjeronauk

Katoličanska crikva je širom Austrije pokrenula kampanju za vjeronauk pod geslom „Ja vjerujem – da“. Ide za dizanje imidža vjeronauka i naglašavanja kulturne tradicije podučavanja katoličanske vjere.

Nadzornik za hrvatski vjeronauk Štefan Bubić je rekao da će ova kampanja teći krez cijelo školsko ljeto.

Vjeronauk je moderan i vrimenu dostojan predmet

Dostignuti da kanu četire glavne točke: Prvič kanu ovom kampanjom učvrstiti kip vjeronauka u javnosti a drugič kanu pokazati na to da je vjeronauk moderan i vrimenu odgovarajuć predmet. U tretom redu kanu pokazati da je vjeronauk mjesto kade se rastresu pitanja o modernom žitku i kade se rastresu pitanja o skupnom dobru i durštvenoj slogi, razlaže Štefan Bubić.

Školari neka nadalje pohadjaju vjeronauk

Situacija je ta, da širom Austrije pohadja 586.000 školarov i školaric vjeronauk u škola. To da je 91 procenat katoličanske dice u škola. Broj je ada jako visok a ov broj kanu i držati, veli Štefan Bubić. Iako upeljaju predmet etike u škola na mjesto vjeronauka odnosno paralelno uz vjeronauk kanu ovom kampanjom upozoriti na važnost vjeronauka, ovako Štefan Bubić dalje.

U Gradišću, kade se samo oko pet procentov školarov odjavi od vjeronauka, je kampanja većjezična. Geslo je „Godaju se i danas još čudesa“.

Plakat kampanje po hrvatsku
Katoličanska crikva Austrija

Crikva potribuje, da školari ki se odjavu od vjeronauka nimaju slobodnu uru nego moraju pohoditi predmet etiku.