Sadašnje stanje bolnic
Krages
Krages
Korona

Doplatak za KRAGES-suradnike zbog korone

U Gradišću će oko 1.800 suradnikov četirih KRAGES-bolnic s plaćom u oktobru dostati premiju za riziko pri službi za vrime korone. Suradniki, ki su med 16. marcom i 30. junijem imali kontakt s inficiranimi pacijenti, ćedu dostati doplatak od 14,30 eurov za svaku službu.

Tim kanu i financijski honorirati posao, je rekao zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil. Svega skupa će KRAGES u svoji bolnica Borta, Gornja Pulja, Novi Grad i Gijeca isplatiti dodatno jedan milion eurov.