Vorištan sanirano bistrilišće
Općina Vorištan
Općina Vorištan
Gospodarstvo

Sanirali su staro bistrilišće u Vorištanu

U Vorištanu su sanirali areal i zgradu staroga bistrilišća. Općina je u sistem čišćenja otpadne vode investirala 120.000 eurov. Zgradu su zvana i znutra temeljito obnovili.

Uz drugo su modernizirali tehničke inštalacije, uzidali ogradu okolo bazena i postavili plot okolo areala. Općinski tanač Vorištana je lani bio zaključio saniranje seoskoga bistrilišća.