Renovacija turam Pajngrt
Viktorija Palatin/ORF
Viktorija Palatin/ORF
Kronika

U Pajngrtu ćedu renovirati crikveni turam

U Pajngrtu ćedu ov tajedan početi obnavljati crikveni turam farske crikve. Osebito nutarnji dio turma da se jur jako dugo nije sanirao, je rekao farnik Pajngrta, Jonči Karall.

Renovacija cijele crikve da zasada zbog financijskih uzrokov nije moguća. Farnik Karall računa sa stroški do 200.000 eurov. Djelo na crikvenom turmu kanu završiti za šest do osam tajedan.

Renovacija turam Pajngrt
ORF
Jonči Karall, farnik Pajngrta je srićan o renoviranju crikvenoga turma

U turam jur nutar curi

Zadnja renovacija turma da je bila pred nekoliko desetljeć ako ne još i 50 ljet, tako Karall. Turam da je jur jako uškodjen, tako da kanu ovo djelo vrijeda zgotoviti. Najvažnije je, da nebi već u turam nutar curilo, je rekao Jonči Karall.

Renovacija turam Pajngrt
Viktorija Palatin/ORF
U Pajngrtu ćedu renovirati turam, na kom se jur čuda ljet nije ništ obnovilo
Renovacija turam Pajngrt
Viktorija Palatin/ORF

Renovacija crikve znutra nije predvidjena

Po mogućnosti bi po renovaciji turma renovirali i fasadu cijele crikve, ali to će odvisiti od financijskih sredstav. Renovacija znutar da još nije potribna, ar farska crivka Pajngrta da se je stoprv pred 15 ljeti temeljito renovirala.