Plajgor
ORF
ORF
Kronika

Svečevali su Hrvatski dan u Plajgoru

U Plajgoru su svečevali Hrvatski dan sela. Tom prilikom su predali i obnovljeni općinski stan, koga su zvana sanirali i izolirali. Pred hrvatskim kulturnim programom s tamburaši i zborom Peruške Marije iz Židana je Društvo prirodnoga parka Pisani brig/ Írottkő predstavilo mjesne osebujnosti.

O svetačnosti je rekao načelnik sela i predsjednik Hrvatske samouprave Vince Hergović. Da su predstavili vridnosti sela. A prezentirali su i obnovljeni općinski stan, koga su zvana temeljno sanirali.

Napravili su novu izolaciju i pofarbali su stan zvana i znutra. Nutri su i obnovili struju. Saniranje općinskoga stana u Plajgoru je stalo oko 15 milioni forintov, to je prilično 42.000 eurov.

Vince Hergović
ORF
Vince Hergović, načelnik Plajgora

Težak nastavak hrvatskoga jezika

Istovrimeno su svečevali i Hrvatski dan sela. Zbog pandemije da je bilo sve u manjem krugu. Plajgor ima oko 120 stanovnikov, oko 40 procentov ljudi govori još hrvatski, ali tendencija da ide tamo, da se polako zgublja hrvatski jezik, je rekao Vince Hergović, načelnik Plajgora.