Oproštaj od Tome Krojera u Klimpuhu
ORF
ORF
Vjera

Oproštaj od Tome Krojera u Klimpuhu

Kanonik Tome Krojer je nedilju završio svoju službu kot farnik Klimpuha. 70-ljetni Krojer je 13 ljet dugo vršio službu dušobrižnika Klimpuha, a 15 ljet je bio odgovoran za susjedsku faru Cindrof.

Oproštaj od Tome Krojera u Klimpuhu
ORF
Oproštajna maša je bila na farskom vrtu u Klimpuhu.
Oproštaj od Tome Krojera u Klimpuhu
ORf
Tamburica Klimpuh i crikveni zbor su muzički oblikovali mašu.

U farskom vrtu Klimpuha je Krojer služio svetu mašu, ku su muzički oblikovali Tamburica Klimpuh i crikveni zbor.

Klimpušci marljivo pohadjaju maše

Kot mali dičak je sa starom majkom došao na molitvene dane u Klimpuh i si ne bi bio nikada mislio da će onde nastati farnik, tako kanonik Tome Krojer.

On da se je friško zaživio u selo, ko ima čuda tradicije i hrvatske kulture. Klimpušci još u velikom broju pohadjaju svete maše, tako Tome Krojer.

Kanonik Tome Krojer
ORF
Kanonik Tome Krojer

Prvo pričeščanje i bermanje s Krojerom u Klimpuhu

On je i dušobrižnik Hrvatov u Beču, ovu funkciju kani i nadalje vršiti.

Zbog pandemije su morali odrinuti bermanje i prvo pričešćanje i u Klimpuhu i u Cindrofu. Kanonik Tome Krojer će još u septembru udiliti dici sakramenat prve pričesti i je bermati u oktobru.

Svoju mirovinu, ka oficijelno počinje s početkom septembra, će Krojer prebaviti u rodnom selu Vulkaprodrštofu.

Oproštaj od Tome Krojera u Klimpuhu
ORF
Klimpušci su došli u velikom broju na oproštajnu mašu.