Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
ORF
Vjera

Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje

Premda je u ovom ljetu otpovidano veliko Hrvatsko shodišće u Celje se je ov vikend dost vjernikov otpravilo u ovo Marijansko svetišće u Štajerskoj. 31 Štikapronac je subotu stigao u Celje.

Jur od 1984. ljeta Štikapronci piše hodočastu, prem pandemije, sigurnosnih mjerov i otpovidanoga Hrvatskoga shodišća su se četvrtak u 5.30 dali na put.

Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Subotu je kratko lako curilo na putu u Celje.
Gerhard Mitrović
ORF
Gerhard Mitrović je suorganizirao shodišće Štikaproncev u Celje.

Držali su se sigurnosnih mjerov zbog pandemije

Štikapronci su se odlučili, da hodočastu Divici Mariji, je li je veliko shodišće ili nije, je rekao Gerhard Mitrović, suorganizator shodišća.

Zbog pandemije su gledali i na sigurnosne mjere. Na putu je bilo lako držati razmake, a i u krčma se je nato gledalo. Uza to su svenek obitelji bile skupa.

Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Na putu su se mogli kratko odmarati i ča popiti.
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Hodočasniki iz Štikaprona na zadnji kilometri pred Celjem.
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Nikolaus Mitrović (s desna) je peljač hodočasnikov iz Štikaprona.

Subotu prem čemerne prognoze nije curilo

Obično ide oko 35 Štikaproncev piše u Celje, ljetos ih je 31, med njimi tri pomagači i vozači. Najstariji hodočasnik je 80 ljet star, a najmladja, Mitrovićeva unuka, osam ljet, ka je išla polovicu puta.

Četvrtak je bilo dost vruće na putu, ali ne tako kot pri drugi shodišći. Prem čemerne prognoze vrimena za subotu nije godinalo, samo par kapljic je spalo, tako da su mogli hoditi po ugodnoj temperaturi i se nisu jako potili, tako Gerhard Mitrović.

Fotostrecke mit 31 Bildern

Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronski hodočasniki na putu
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronski hodočasniki na putu
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronski hodočasniki na putu
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronski hodočasniki na putu
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci su imali kratku pauzu
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci su imali kratku pauzu
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci su imali kratku pauzu
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci su imali kratku pauzu
Hodočasniki Vulkaprodrštof
ORF
I Vulkaprodrštofci su bili piše u Celje
Hodočasniki Vulkaprodrštof
ORF
Vulkaprodrštofci na putu u Celje
Hodočasnik Vulkaprodrštof
ORF
Cogrštofac na putu u Celje
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci su se na putu mogli i okripiti pilom
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronski hodočasniki
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Mladi štikapronski hodočasnik
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
I divojke su hodočastile u Celje
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Hodočasniki iz Štikaprona
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronka s križem na putu u Celje
Hodočasniki iz Celindofa
ORF
Hodočasniki iz Celindofa
Hodočasniki
ORF
Hodočasniki iz Štikaprona i Vulkaprodrštofa pri zadnjoj velikoj pauzi
Hodočasniki iz Vulkaprodrštofa
ORF
Hodočasniki iz Vulkaprodrštofa pri pauzi
Hodočasnik iz Vulkaprodrštofa
ORF
Zastava vulkaprodrštofskih hodočasnikov
Hodočasnik iz Vulkaprodrštofa
ORF
Hodočasniki iz Vulkaprodrštofa pri zadnjoj velikoj pauzi
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronka se je preoblikla
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronka s križem
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci na zadnji kilometri pred Celjem
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci na zadnji kilometri pred Celjem
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci na zadnji kilometri pred Celjem
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci su stupili kroz vraca hodočasnikov u Celju
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Oni, ki su po prvi put piše hodočastili, su dostali križ
Hanzi Palković na traktoru
ORF
Štikapronac Hanzi Palković se je dovezao traktorom
Hanzi Palković na traktoru
ORF
Štikapronac Hanzi Palković se je dovezao traktorom

Hodočastu Mariji iz različnih uzrokov

Da ljetos nije veliko organizirano shodišće Gradišćanskih Hrvatov u Celje nije važno. Hodočasniki imaju svoje prošnje ili motivacije zbog kih idu u Celje.

Za Gerharda Mitrovića je ponekad bilo i preveć hodočasnikov u Celju, ali na drugoj strani je ophod sa svićami subotu navečer bio velik doživljaj, je rekao Gerhard Mitrović iz Štikaprona.

Fotostrecke mit 15 Bildern

Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci pred bazilikom
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Bazilika u Celju
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Superior Michael Staberl i farnik Ivan Ivančić s hodočasniki iz Štikaprona
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Farnik Ivan Ivančić, farnik Štikaprona i Celindofa
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci u baziliki
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronski hodočasniki u baziliki
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Milosni kip
Hodočasnik iz Vulkaprodrštofa
ORF
Hodočasniki iz Vulkaprodrštofa u baziliki
Hodočasnik iz Vulkaprodrštofa
ORF
Hodočasniki iz Vulkaprodrštofa pred milosnim kipom
Maša u baziliki s Vulkaprodrštofci
ORF
Subotu u 16.00 je bila sveta maša za vjernike iz Vulkaprodrštofa u baziliki
Edi Jahns na orgula
ORF
Edi Jahns na orgula
Maša u baziliki s Vulkaprodrštofci
ORF
Maša u baziliki
David Grandić
ORF
Farski moderator David Grandić
Hodočasniki iz Celindofa
ORF
Hodočasniki iz Celindofa
Hodočasniki iz Celindofa
ORF
Hodočasniki iz Celindofa sa slikom putujuće Celjanske Marije na hrptu

Stupili u skupnoj procesiji u baziliku

Štikapronce je subotu otpodne pred bazilikom primio i blagoslovio Michael Staberl, superior u Celju.

Onda su u maloj procesiji stupili u baziliku i kratko molili pred milosnim kipom.

Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Michael Staberl, superior u Celju je blagoslovio hodočasnike iz Štikaprona.
Hodočasniki iz Štikaprona stigli u Celje
ORF
Štikapronci pred Milosnim kipom u baziliki.