shodišće Celje 2020. korona Beč
privatna slika
privatna slika
vjera i crikva

Dijeceza odobrava manje hodočasne grupe

Četvrtak rano jutro su krenule tri grupe hodočasnikov piše u Celje. Iz Štikaprona su na putu 33 pršone, a iz Vulkaprodrštofa se je ganulo 40 ljudi. Šestimi su krenuli jutro iz Koljnofa. Subotu ćedu grupe dostignuti Celje, tako i grupa od 16 ljudi iz Beča, ka je od srijede na putu. Neke grupe su najavile vlašće farsko shodišće i ćedu imati hrvatsku mašu ili pobožnost u baziliki.

To da nije problem i je dobro tako, je potvrdio biškupski vikar Željko Odobašić. On da je to i preporučio da grupe ipak održavaju svoje farsko shodišće i idu u mali grupa.

Željko Odobašić
ORF
Biškupski vikar Željko Odobašić je kot peljač Hrvatske sekcije biškupije odgovoran za hrvatska shodišća.

Preriskantno održati veliko shodišće u Celju

Veliko Hrvatsko shodišće su otpovidali, ar im je bio riziko prevelik i ljudi imaju za to zapravo razumivanje. U baziliki smi zbog sigurnosnih mjerov naime biti nazočinajveć 300 ljudi. Na shodišće je svako ljeto ali htilo dojti jako čuda ljudi, tako da je htila biti bazilika nabito puna. To znači da bi bili ov put morali jako ograničiti i ljude zibrati, a to da nisu kanili, je rekao Odobašić.

Fotostrecke mit 22 Bildern

shodišće Celje 2020. korona Štikapron
privatna slika
Štikapronska hodočasna grupa
shodišće Celje 2020. Štikapron
privatna slika
Štikapronsku hodočasnu grupu prati farnik Ignac Ivanšić
shodišće Celje 2020. korona Štikapron Ignac Ivančić
privatna slika
Farnik Ignac Ivanšić
shodišće Celje 2020. korona Mjenovo
privatna slika
Mjenovska i gerištofska hodočasna grupa je štartala utorak rano jutro.
shodišće Celje 2020. korona Mjenovo
privatna slika
Mjenovci i Gerištofci idu i ljetos opet skupa u Celje.
shodišće Celje 2020. korona Mjenovo
privatna slika
Mjenovska i gerištofska hodočasna grupa na putu
shodišće Celje 2020. korona Beč
privatna slika
Bečanska hodočasna grupa je od srijede na putu.
shodišće Celje 2020. korona Beč
privatna slika
Bečanska hodočasna grupa pri pauzi u Heiligenkreuzu
shodišće Celje 2020. korona Koljnof
privatna slika
Grupa iz Koljnofa je krenula četvrtak rano jutro.
shodišće Celje 2020. korona Koljnof
privatna slika
Iz Koljnofa je ljetos samo mala grupa na putu. Hodočasniki sve dugovanje nosu sami sa sobom.
shodišće Celje 2020. hodočasniki Uzlop korona
privatna slika
Uzlopska hodočasna grupa su se dali utorak na put.
Shodišće Celje korona Stinjaki
privatna slika
Neki hodočasniki iz Stinjakov
shodišće Celje 2020.  Mjenovo korona
privatna slika
Mjenovska i gerištofska hodočasna grupa na putu u Celje
shodišće Celje 2020. korona Beč
privatna slika
Bečanska hodočasna grupa iz briga u Perchtoldsdorfu ima jedinstven pogled na Beč.
shodišće Celje 2020. korona Koljnof
privatna slika
Koljnofci na putu u Celje
shodišće Celje 2020. korona Mjenovo
privatna slika
Mjenovska i gerištofska hodočasna grupa
shodišće Celje 2020. korona Štikapron
privatna slika
Štikapronska hodočasna grupa
shodišće Celje 2020. korona Štikapron
privatna slika
shodišće Celje 2020. korona Štikapron
privatna slika
Štikapronska hodočasna grupa
shodišće Celje 2020. korona Štikapron
privatna slika
Štikapronska hodočasna grupa
shodišće Celje 2020. korona Štikapron
privatna slika
Štikapronska hodočasna grupa
shodišće Celje 2020. korona Štikapron
privatna slika
Štikapronska hodočasna grupa

Male grupe moru imati svoje shodišće

U Celje svaku dob dohadjaju hodočasniki, i sada za vrime korone. Neki hrvatski hodočasniki su najavili mašu. Od petka do nedilje ćedu zapravo biti svete maše ili pobožnosti na hrvatskom jeziku. Petak u dvih otpodne će biti prva hrvatska maša za faru Pinkovac. Zatim u pol sedmoj navečer farnik Štefan Jahns služi mašu za grupe iz Stinjakov.

Hrvatske maše i pobožnosti u Celju

Subotu u deseti će duhovnik Andreas Stipšić skupa s vjerniki iz Čembe celebrirati mašu. U tri otpodne je hrvatska pobožnost na Kalvariji. Otpodne u četiri služi farnik David Grandić svetu mašu s vulkaprodrštofskom hodočasnom grupom. U sedmi navečer su na redu Celindofci. Farnik će biti Ignac Ivančić. Zatim je predvidjena pobožnost sa svićami. Nedilju u deseti dopodne će Branko Kornfeind služiti svetu mašu s hatskimi hodočasniki.

shodišće Celje 2020. Pandrof
privatna slika
Grupa hodočasnikov iz Pandrofa, Novoga Sela i Bijeloga Sela ide ljetos po prvi put po putu „Via Sacra“ u Celje.

Jur od pandiljka hodočastu brojne grupe u Celje.