60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
ORF
Vjera

Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej

Subotu, na Veliku mašu, su u Željeznu u crikvi na Brigu sa svetačnom mašom svečevali 60. obljetnicu utemeljenja dijeceze Željezno. 15. augusta 1960. ljeta je papa Ivan XXIII. bulom „Magna quae“ osnovao dijecezu.

60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškup Egidije Živković je držao prodiku pri svetačnoj maši u crikvi na Brigu.
Bula „Magna quae“
ORF
Bula „Magna quae“, kom je papa Ivan XXIII. osnovao dijecezu Željezno.

László bio administrator Gradišća, onda biškup Željezna

Od 1922. ljeta je Gradišće bila apoštolska administratura. Od 1954. je Štefan László bio apoštolski administrator Gradišća.

1960. ljeta je papa Ivan XXIII. izdao papinsku bulu „Magna quae“. Ona je napisana s rukom na pergamentu i je potvrdjena s pečatom. S njom je iz apoštolske administrature nastala nova biškupija Željezno, a Štefan László prvi biškup najmladje dijeceze Austrije.

Posvećenje biškupa Štefana Laszla
ORF
Štefana Lászla su posvetili 11. novembra 1960. ljeta u stolnjoj crikvi u Željeznu za prvoga biškupa nove dijeceze Željezno.
Biškup Egidije Živković
ORF
Egidije Živković je deset ljet dugo treti biškup dijeceze Željezno.

László se je zalagao za samostalnu biškupiju Željezno

„Pokojni biškup Štefan László se je jako trudio da ov dio Austrije bude samostalna biškupija“, je rekao biškup Egidije Živković. U ovih 60 ljet se je biškupija izgradila sa svimi potribnimi institucijami.

Gledalo se je na primjer nato, da i hrvatski narod ime svoje institucije, da se u dušobrižničtvu more na njegov jezik pozivati i da more u svojem jeziku biti obskrbljen, tako biškup Egidije Živković.

Biškupi Iby i Živković razvijali temelj biškupije

„I zato se je biškup László jako zalagao, postavio temelje, onda biškup Iby i ja, mi se trudimo, da smo to u ovi zadnji desetljeći dalje nosili i još razvijali“, je rekao biškup Egidije Živković.

Biškupija Željezno sa svojimi narodnimi grupami Hrvatov, Romov i Ugrov je šarolikija nego druge biškupije Austrije. Prispodobiti se more malo s koruškom dijecezom sa koruškimi Slovenci.

Posvećenje biškupa Pavla Ibya
ORF
Štefan László je 24. januara 1993. ljeta posvetio Pavla Ibya za drugoga biškupa dijeceze Željezno.
Posvećenje biškupa Egidija Živkovića
ORF
A nadbiškup Christoph Schönborn je 25. septembra 2010. ljeta posvetio Egidija Živkovića za tretoga biškupa dijeceze.

Egigijde Živković je 10 ljet dugo na vrhu biškupije

„Vrhunci su sigurno bili, da je človik bio izibran za ovu službu, i posvećenje, i onda različna slavlja i inicijative, ke sam mogao u ovih 10 ljet postaviti“, je rekao biškup Egidije Živković o svojem jubileju. Imao da je i teških časov, kade nije mogao realizirati sve njegove nakane.

„Važno je, da skupno i s našimi talenti, dari ke je nam Bog dao slušajući jedni druge idemo svećeniki skupa s vjerniki naš put vjere, i tako se trudimo, našu vjeru, naš jezik, ali i našu kulturu dalje dati, novim naraštajem“, je rekao biškup Egidije Živković.

Fotostrecke mit 7 Bildern

60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Crivka na Brigu u Željeznu
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej
60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Biškupija Željezno svečuje 60. jubilej

Veliko svečevanje kljetu na Duhovski pandiljak

Zbog pandemije su morali najti i pojti novim putem u dušobrižničtvu, tako Egidije Živković. A to da će biti i zadaća u novom desetljeću.

Uzato nisu mogli u ovom ljetu održati sve predvidjene svetačnosti prilikom 60-ljetnoga jubileja dijeceze. Kljetu na Duhovski pandiljak, 24. maja 2021., kanu veliko svečevati, tako biškup Egidije Živković.

60 ljet dijeceza Željzeno sveta maša
ORF
Kod svetačne maše su vjerniki držali razmak u škamlji.