Židan tabor Peruška Marija
Mirjana Steiner
Mirjana Steiner
Vjera

Završio je tabor u Hrvatskom Židanu

U Hrvatskom Židanu je svetom mašom, ku je služio farnik Štefan Dumović, završio Peruška tabor katoličanske mladine. Na hodočasnom mjestu kod kapele Peruške Marije u židanskoj lozi je pri jednotajednom kempu ljetos sudjelivalo 46 dice u starosti od 9 do 16 ljet.

Kot je rekla Mirjana Steiner, jedna od organizatoric je bilo najprvo pitanje jeli ćedu ljetos uopće moći oganizirati tabor, ali konačno su dostali dozvolu.

Židan tabor Peruška Marija
Mirjana Steiner
Tabor je za dicu velik doživljaj, ar ovde imaju mogućnost za različne aktivnosti u društvu.
Židan tabor Peruška Marija
Mirjana Steiner

Prilagoditi tabor aktualnoj situaciji

U ovom ljetu su se morali držati sigurnosnih mjerov. Tako da su si čudaputi prali ruke, sve desinficirali i čuda čistili, a cijela priredba se uglavnom odvija na otvorenom. Posebna higijena da je bila jako važna. Vrime da je isto odogovaralo, tako da nisu morali u alternativni kvartir, u kulturni dom Hrvatskoga Židana.

Tabor ne moru peljati čisto na hrvatskom jeziku, ar sva dica ne vladaju jezikom. Moramo se prilagoditi situaciji, je rekla Mirjana Steiner.

Legendarno hodočasno mjesto

Hodočasno mjesto Peruška Marija u lozi na graničnom putu Kisega, Hrvatskoga Židana i Prisike je nastalo u drugoj polovici 19. stoljeća. Polag legende je grof Bechtold pod hrastom s Marijinim kipom po tri dani našao svojega troljetnoga sina, ki se je bio zgubio u lozi.

Židan tabor Peruška Marija
Mirjana Steiner
Ljetos je sudjelivalo 46 dice u starosti od 9 do 16 ljet