Petar Tyran, ured Hrvatske novine
ORF
ORF
Štampa

Raspisano je mjesto urednika za Hrvatske novine

Hrvatsko štamparsko društvo išće urednika ili urednicu za Hrvatske novine. Preduvjet za naticanje je poznavanje gradišćanskohrvatskoga jezika u riči i pismu. Namješćenje s djelatnim mjestom u Željeznu je planirano s 1. oktobrom ovoga ljeta.

Zainteresirani i zainteresirane moraju poslati svoje pismeno naticanje uz priložen životopis do 14. augusta Hrvatskomu štamparskomu društvu u Željeznu.