Dica se vježbaju za snimanje
Karl Knor
Karl Knor
Školstvo

OŠ Nova Gora snima CD s dičjimi jačkami

Dica osnovne škole Nova Gora su počela snimati cedejku s dičjimi jačkami. Tekste je napisao direktor osnovne škole, Karl Knor, ki je jur ljeta duga premišljavao o ovakovom projektu. Sada je našao u Hrvatskoj narodnoj visokoj školi (HNVŠ) izdavača za ovu produkciju.

Tekste za jačke je Karl Knor napisao sam. U Michaelu Roseliebu, Bečanu ki živi u Novoj Gori, je našao i kompozitora, ki je za svaki tekst komponirao melodiju. Teksti su obične dičje jačke o školi, nogometu ili zbivanju u prirodi. Na drugu stran je Karl Knor napisao tekste sa sociopolitičkom pozadinom, u ki opomenjuje na čuvanje okoliša i prirode i Majke zemlje.

Karl Knor
ORF
Direktor osnovne škole Nova Gora, Karl Knor

Snimanjem su počeli jur u juniju – dica četvrtoga razreda su u mali grupa bila snimati kod kompozitora Roselieba u študiju. Karl Knor veli, da su u projekt bile i usko uvezane učiteljice Roswitha Staudinger kot i Sindy Reind.

U septembru kanu nastaviti snimanjem s ostalimi školari. Ovi da su se tekste jur naučili. Kroz koncept imerzije da u školi i uptu, da dica bolje razumu hrvatski jezik i tekste jačak, tako direktor osnovne škole Nove Gore. CD kanu po mogućnosti u septembru zgotoviti i ju onda prezentirati u oktobru.