Dijecezanski muzej u Željeznu
ORF
ORF
Izložba

Izložba u dijecezanskom muzeju otvorena

U dijecezanskom muzeju u Željeznu su srijedu otvorili posebnu izložbu prilikom 60. obljetnice utemeljenja biškupije i 100. obljetnice zemlje Gradišće. Za izložbu prilikom dvih jubilejev su na inicijativu biškupa Egidija Živkovića po prvi put otvorili klauzuru na prvom katu bivšega franjevačkoga kloštra.

U jubilarnoj izložbi u dijecezanskom muzeju u Željeznu dokumentiraju na 1.800 kvadratnih metrov površine povijest i nastajanje biškupije i Gradišća, reflektiraju aktualnu situaciju i daju perspektive za budućnost.

Izloženi su dragocijeni dokumenti i eksponati, kot bula utemljenja Magna quae i pismo s gratulacijami materinske dijeceze u Juri ili prvi zvon, koga je darovala gradišćanska zvlada kot znak dobre suradnje.

Izložba u dijecezanskom muzeju
ORF

Termini:

Dijecezanski muzej u Željeznu je otvoren od srijede do subote, svenek od 10.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.00 uri, i to do 11. novembra. Na nedilje i svetke se moru najaviti grupe. Izložbu ćedu kazati i kljetu od 28. aprila do 11. novembra 2021.

Neke slike po prvi put za pogledati

Po prvi put se more uz drugo pogledati ciklus slik sa sveci Franjevcev, djelo poznatoga baroknoga slikara Stephana Dorfmeistera iz 18. stoljeća. Prvi biškup Željezna je bio trojezični Trajštofac Štefan Laszlo, koga je naslijedio Pavao Iby iz Rajnofa.

Sadašnji biškup Egidije Živković je opet Gradišćanski Hrvat iz Stinjačkoga Vrha. Treti biškup dijeceze Željezno Živković je od 25. septembra 2010. ljeta u službi.