Gymnasium Oberpullendorf
ORF
ORF
Školstvo

Panonska gimnazija prez 1. hrvatskoga razreda

U Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji u dojdućem školskom ljetu po prvi put od postojanja ponude neće biti ni prvoga hrvatskoga ni ugarskoga razreda. Kot je rekla nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner se dosada nije najavilo dost dice. Uzroki da su različni, tako Vukman-Artner.

Karin Vukman-Artner
ORF
Nadzornica za manjisko školstvo, Karin Vukman-Artner

U gornjopuljanskom kotaru imaju dosta mali broj dice na dvojezični osnovni škola. To da je jedan uzrok. Drugi je, da se oni, ki se zanimanju za hrvatsko podučavanje najavu na dvojezičnu sridnju školu u Velikom Borištofu. To opet smanjuje broj interesentov za hrvatsko podučavanje na gimnaziji u Gornjoj Pulji.

I dica ka ne govoru hrvatski se moru za razred najaviti

Nadzornica za manjisko školstvo se ipak ufa, da ćedu si školarice i školari premisliti svoju odluku, da ne biraju hrvatsko podučavanje. Ona apelira i na sve one, ki neznaju hrvatski, da se odluču za hrvatsko podučavanje. Ar i ova mogućnost da postoji i još u septembru.

Hrvatski kot slobodni predmet da se more svenek birati – ali ov da nije integriran u dopodnevnu satnicu nego se podučava otpodne, a to da za dicu nije tako atraktivno, misli Vukman Artner.

Panonsku gimnaziju u Gornjoj Pulji s hrvatskim i ugarskim razredom su pokrenuli 1987. ljeta.

Za peljanje grupe je polag dogovora s odborom školske zajednice potribno najmanje 12 školarov, je rekla direktorica gornjopuljanske gimnazije Helga Fabšić. Rodjena Pinkovčanka je od 2014. ljeta direktorica Gimnazije Ferenca Liszta u Gornjoj Pulji.