Biškup Živkovič preuzima dare za vukovarske čuvarnice
ORF
ORF
Kronika

Podupiranje za čuvarnicu u Vukovaru

Prilikom maše u Trajštofu su vikari farskih savjetov Trajštofa, Günter Erhardt i Uzlopa, Margit Fennesz-Ehrlich kot i trajštofski načelnik Viktor Hergović predali biškupu Egidiju Živkoviću 3.000 eurov za čuvarnicu u Vukovaru u Hrvatskoj.

Jur u decembru lanjskoga ljeta je biškup bio predao istoj čuvarnici ček u višinu od 30.000 eurov iz dobrotvornoga koncerta medjunarodnoga zbora „Pax et bonum“ u Zagrebu.

Biškup Živkovič s vukovarskom dicom
ORF
Biškup Živković s dicom čuvarnice u Vukovaru

Kad je biškup Živković pred dvimi ljeti u Vukovaru služio mašu i držao prodiku pri komemoraciji vukovarskim žrtvam je vidio, kako onde još nije počelo pomirenje. Doživio je, kot je rekao, kako tužna je situacija 20 ljet po boju. Pohodio je čuvarnicu ka se skrbi za oko 800 dice. Onda mu je došla ideja, da je potribno ulagati u dicu. „Ar dica da budućnost i ja se ufam da ćedu i ta dica i ta mladina jednoč moć skupa živiti u miru s drugimi narodi, s drugimi jeziki i vjerami kot je to kod nas u Gradišću moguće.“

Dičji vrtić u Vukovaru djeluje na šest lokacijov i je utemeljen 1992. ljeta u Zagrebu, kamo su ončas pobignule odgojiteljice. 1998. ljeta su čuvarnicu otvorili u Vukovaru.

Biškup Živkovič preuzima dare za vukovarske čuvarnice
ORF
Trajštofski vikar Günter Erhardt je predao šek u vridnosti od 1.000 eurov.

Pinezi kanu modernizirati zgrade čuvarnice i kupiti učila. Uza to je biškupija u dijecezi nabrala dodatnih 30.000 eurov, ke kani biškup Egidije Živković peršonski predati u Vukovaru. A grad Zagreb i Hrvatska vlada su obećali, da ćedu poduplati svotu, je rekao biškup.