Vijenac pred spomenikom u Mauthausenu
Veleposlanstvo Republike Hrvatske
Veleposlanstvo Republike Hrvatske
Politika

Veleposlanik Glunčić u Mauthausenu

Prilikom završetka hrvatskoga predsidavanja Vijeću Europske unije je hrvatski veleposlanik Daniel Glunčić pohodio koncentracijski logor Mauthausen i položio vijenac u čast aldovom nacionalsocijalističkoga režima.

Samo ujedinjena Europa, ka predstavlja zajednicu vridnosti, more učvrstiti svist o miru, slobodi, ljudski pravi, toleranciji i kulturi spominjanja i tako more osigurati demokratski suživot u pojedini europski društava, je izjavio Glunčić pri ovom pohodu.

Upravo zbog toga je bilo važno, da na kraju hrvatskoga predsidavanja Vijeću Europske unije dojde u Mauthausen i na taj način pošalje jasnu poruku o važnosti i značenju današnje ujedinjene Europe, je naglasio hrvatski veleposlanik u Austriji.

Veleposlanik Daniel Glunčić i brigadir Mijo Ćubić
Veleposlanstvo Republike Hrvatske
Veleposlanik Daniel Glunčić i brigadir Mijo Ćubić