KUGA zvana
ORF
ORF
Kultura

KUGA ima vlašću digitalnu platformu

KUGA u Velikom Borištofu ima sada digitalnu platformu s vlašćim kanalom na YouTube. Cilj je, da se u prvom koraku nudu Kugine produkcije u digitalnom svitu.

Prvi sadržaj koga Kuga nudi ovim putu je vlašća mjuziklprodukcija „VILA MILA“, ka je svečevala 2017. ljeta jako veliki uspjeh.

Mjuzikl „Vila Mila“
ORF
Na platformi je za viditi Kugin mjuzikl „VILA MILA“ iz 2017. ljeta.
Manuel Bintinger
ORF
Manuel Bintinger je predsjednik Kulturne zadruge u Velikom Borištofu.

Kanu povećati ponudu i kazati predavanja i prinose

Aktivisti Kuge ćedu korak za korakom povećati ponudu na kanalu s različimi sadržaji, ki se kreću oko Kuge, tako Manuel Bintinger, predsjednik Kulturne zadruge. To ćedu djelati slobodnovoljno u ljetni miseci.

Nudit ćedu na primjer interesantne prinose i izvještaje, predavanja ka su se održala u Kugi ili kreativne projekte ki su se rodili u Kugi, tako Manuel Bintinger.

Digitalna platforma Kuge
ORF
Na platformi Kuge se dosada nahadja samo muzička produkcija „VILA MILA“ iz 2017. ljeta.
Simpozij o Miloradićevoj Slovnici
ORF
Na vlašćem kanalu kanu u budućnosti kazati predavanja, ka su se održala u Kugi.

Prve priredbe s publikom koncem augusta

Priredbe ćedu zbog pandemije koronavirusa održati stoprv u septembru. Ali krčma Kuge će biti otvoren petkom i nediljom u augustu i septembru, ar ju ljudi jako rado pohadjaju. Uzato je zadnji vikend u augustu predvidjen rastok s folklorom, ki će se održati dijelomično u parku pred Kugom.

Ali jur pred tim i od 21. do 23. augusta priredjuje Kuga u spominak na pokojnoga borištofskoga cimbalista Pištija Horvatha workshop za igranje cimbala, koga će držati graditelj cimbalov, Robin Szombath iz Rudištofa.

Krčma u Kugi
ORF
Krčma u Kugi će biti petkom i nediljom otvorena u ljetni miseci.