Spomenik za Ferdu Takača u Hrvatskom Grobu
ORF
ORF
Vjera

Spomen maša za Ferdu Takača

U Hrvatskom Grobu u Slovačkoj su se subotu svetom mašom spomenuli sina sela, prevoditelja i pisca rječnikov Ferde Takača. Jezuitski pater je rodjen točno pred 100 ljet u Hrvatskom Grobu, kade je i pokopan.

Knjiga Ferde Takača
ORF
Ferdo Takač je u autobiografiji pisao o svojem duhovničkom životu.
Rječniki Ferde Takača
ORF
Napisao je hrvatsko-slovenski rječnik i rječnik Hrvatskoga Groba.

Bio u uzi za vrime komunističkoga režima

On je autor velikoga Hrvatsko-slovačkoga rječnika, a napisao je i autobiografiju o svojem duhovničkom životu, zbog koga je za vrime komunističkoga režima pet ljet bio u zatvoru.

Pred šestimi ljeti su mu u svojem rodnom selu postavili spomen kamen, koga je Hrvatskomu Grobu darovao hrvatski varoš Benkovac.

Spomenik za Ferdu Takača u Hrvatskom Grobu
ORF
U svojem rodnom Hrvatskom Grobu su mu 2014. ljeta postavili spomen kamen.

Takača su tajno zaredili za duhovnika

Ferdo Takač se je rodio 27. junija 1920. ljeta u Hrvatskom Grobu. Po osnovnoj školi i gimnaziji se je od 1941. ljeta početo, dokle je išlo, študirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Usko je bio povezan s književnikom i glazbenikom Josipom Andrićem.

Po boju je djelao kot novinar u slovačkom dnevniku Čas. Politički angažirao se je u Demokratskoj stranki, i to do februarskoga puča 1948. ljeta, kad su komunisti preuzeli vlast. U istom ljetu je stupio u red jezuitov. Pod komunističkim režimom se je tajno študirao teologiju i filozofiju. Tajno su ga zaredili u januaru 1955. ljeta za duhovnika.

Ferdo Takač
ORF
1948. ljeta je stupio u red jezuitov i su ga sedam ljeta kašnje tajno zaredili za duhovnika.

Pater Ferdo Takač umro 2013. ljeta

Po iskonstruiranom procesu protiv kotrigov isusovačke zajednice je došao Ferdo Takač sredinom 1950ih ljet u zatvor pod komunističkom vladom u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Doživljaje petljetnoga uzničtva je predjelao u knjiga.

K velikim zaslugam jezikoslovca i novinara Takača broji sastavljenje hrvatskih rječnikov. Tomu broji veliki Hrvatsko-slovački rječnik i rječnik o seoskom dijalektu rodnoga sela.

Pater Ferdo Takač je umro 6. aprila 2013. ljeta. Jezuit je bio u 93 ljetu života. Pokopan je u rodnom selu Hrvatski Grob.

Hrvatski Grob
ORF
Hrvatski Grob u Slovačkoj je rodno selo Ferde Takača.