Gabriela Novak Karall und Tome Krojer
Petar Tyran
Petar Tyran
Čašćenje

Tome Krojer časni član Hrvatskoga centra

Kanonik Tome Krojer i dušobrižnik Hrvatov u Beču je čer dostao časno članstvo Hrvatskoga centra u Beču. Odlikovanje u obliku skulpture od keramičarke iz Fileža, Anice Kostyan su mu predali po svečevanju zadnje hrvatske maše pred ljetnimi prazniki.

Kanonik Tome Krojer, veli da se jako veseli ovomu čašćenju, ar to da pokažuje, da su si ljudi čega premislili i njegovo djelo ko je on u zadnji 15 ljeti obavio ne vidu za po sebi razumljivo nego i hvale vridno.
Tome Krojer će koncem augusta stupiti kot farnik Cindrofa i Klimpuha u mirovinu. Prosio je biškupa, da ovu službu kot dušobrižnik za gradišćanske Hrvate u Beču nadalje smi izvršiti. Dekret zato još nije dostao, ali ima usmenu potvrdu, da će nadalje biti dušobrižnik u Beču.

Tome Krojer und Mitglieder der Kroatischen Zentrums
Petar Tyran
Tome Krojer je dostao kot znak zahvalnosti uz turtu…
Auszeichnung für Tome Krojer
Petar Tyran
… i skulpturu fileške umjetnice i keramičarke, Anice Košćan.

Ova zadaća da mu se je svenek jako dopadala, ar je bio na čisto drugom području nego na selu. Imali su redovite maše u Petrovoj crikvi, u crikvi na Kalvarijskom brigu, shodišća k Mariji u Zelenom i redovite maše i sastanke u Hrvatskom centru.
I ako nije svenek velik broj ljudi nazočan, je ipak za viditi, da su svi ki sudjelivaju rado prisutni, tako Krojer i to da je njemu najvažnije.

Tome Krojer und Mitglieder der Kroatischen Zentrums
Petar Tyran

70-ljetni Tome Krojer je jur 15 ljet dugo hrvatski dušobrižnik u Beću. On će 31. augusta stupiti u mirovinu kot farnik Cindrofa i Klimpuha. Koncem maja je nastao 70 ljet star.