pcm putujuća celjanska marija shodisce Narda
ORF
ORF
Vjera

Štatua celjanske Marije ostaje u Celindofu

Po riči biškupskoga vikara za hrvatske posle, Željka Odobašića ćedu ljetos koncem augusta, kot predvidjeno, prirediti hrvatsko shodišće u Celju. Štatua Putujuće celjanske Marije će ali ipak ostati u Celindofu do 2021. ljeta. Fara Celindof da će prilikom hrvatskoga shodišća doprimiti štatuu u Celje i ju onda opet svetačno preuzeti za daljnje ljeto.

Kot je rekao kantor i farski savjetnik u Celindofu, Štefan Kokošić u poslidnji miseci nisu mogli održati brojna shodišća zbog koronavirusne pandemije tako da su prosili biškupskoga vikara, Željka Odobašića jeli bi mogli držati Putujuću celjansku Mariju dodatno ljeto u Celindofu. A Željko Odobašić da je želju odobrio.

Marijin kip gostuje od lani augusta u Celju

Fara Celindof je lani u augustu preuzela Marijinu štatuu pri hrvatskom shodišću u Celju od far Pinčene doline u Ugarskoj. Prvi hodočasniki u Celindofu su bili miništranti iz Stinjakov. Slijedili su školari i školarice osnovne škole Štikapron/Celindof, vjerniki fare Vincjeta, Čajte i Čembe isto kot i tamburaši iz Novoga Sela. Neki pojedini hodočasniki da su došli piše ali velike grupe da su odustale i otpodvidale veli Štefan Kokošić.

Miništranti iz Stinjakov
privatna slika
Miništranti iz Stinjakov

Redovite svete maše s časnimi celebranti

Svaki misec da su imali svete maše i pobožnosti, ke su celebrirali časni gosti kot na primjer biškup dijeceze Željezno, Egidije Živković ili Michael Staberl, superior u Celju. Za vrime ograničenj zbog pogibeli širenja koronavirusa da je crikva bila otvorena i svaki vjernik je mogao ulaziti u crikve i moliti onde.

Biškup Egidije Živković u Celindofu
privatna slika
Biškup Egidije Živković je gostovao u Celindofu lani u novembru
Michael Staberl i Ignac Ivančić
privatna slika
Superior u Celju, Michael Staberl i mjesni farnik Ignac Ivančić

Fara Celindof čeka hodočasne grupe

Sada da opet dolazu manje grupe. Pred kratkim da je hodočastila grupa vjernikov iz Uzlopa u Celindof. Farska općina Celindofa svakako poziva sve hodočasne grupe i se veseli njevomu dolasku, veli Štefan Kokošić dalje.

Hodočasna grupa iz Uzlopa
privatna slika
Hodočasna grupa iz Uzlopa