Dičje knjige u izdanju HŠtD-a
ORF
ORF
Jezik

HŠtD nudi hrvatske knjige za dicu u paketu

Prilikom koronavirusne pandemije i ograničenja javnoga žitka je Hrvatskoga štamparsko društvo (HŠtD) pokrenulo osebujnu akciju knjig pod geslom „Uzmi tri, plati jednu“. U medjuvrimenu nudu i osebujni paket dičje literature. Primili su jur prik 80 narudžbov. Akciju su pokrenuli po ideji učitelja za hrvatski jezik i tjelovježbanje Ivana Rottera.

Rotter i sam razvaže naručene knjige direktno u stane. Športivni Gerištofac, ki živi u Matrštofu, dostavlja knjige u matrštofskom i željezanskom kotaru svojim biciklom. Prije nego se otpravi Ivan Rotter na put do štiteljev postane u uredu Hrvatskoga štamparskoga društva. Onde pregleda aktualne narudžbe, ke koordinira sekretarica Andrea Kliković.

Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Ivan Rotter je rodio ideju o akciji „Uzmi tri, plati jednu“

Pozitivna medjubilanca akcije „Uzmi tri, plati jednu“

U sekretarijatu Hrvatskoga štamparskoga društva na Hotterwegu 54 u Željeznu su primili jur prik 80 narudžbov iz svih regijov Gradišć zvana toga i iz Dolnje Austrije i Štajerske. Dobar poticaj da je bio i sajam knjig u Stinjaki, koga je sredinom maja u parku kod Nuncijuša organizirala Kulturna inicjiativa Stinjaki, je rekla tajnica Andrea Kliković. U okviru posebne akcije za dičju književnost sada Hrvatsko štamparsko društvo nudi sada pet dičjih knjig za 15 eurov.

Fotostrecke mit 11 Bildern

Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Ivan Rotter pred svojom turom razvažanja knjig pohadja ured Hrvatskoga štamparskoga društva u Željeznu
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Sekretarica HŠtD-a Andrea Kliković prima narudžbe knig i koordinira cijelu akciju
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
U skladišću HŠtD-a čuvaju sva izdanja društva
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Hrvatsko štamparsko društvo u svojoj ediciji "Gradišćanskohrvaska biblioteka izdaje beletristiku na gradišćanskohrvatskom jeziku
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Ivan Rotter se sam angažira za to, da hrvatske knjige doju do štiteljev
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Rotter biciklom dostavlja narućene knjige
Ivan Rotter predaje knjige
ORF
Jedna štacija Rotterove ture pelja k obitelji Höld u Uzlopu
Dičje knjige u izdanju HŠtD
ORF
Knjige za dicu nudi HŠtD posebnom akcijom
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Popis svih izdanj se more najti na webstranici www.hrvatskenovine.at
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Lisa Bauer je naručila tri hrvatske knjige za svoju daljnju naobrazbu
Razvažanje knjig u okviru akcije HŠtD-a
ORF
Naručene knjige moru zainteresirani doma preuzeti

Lista knjig Hrvatskoga štamparskoga društva je popisana na domaćoj strani Hrvatskih novin u internetu. Knjige si zainteresiran moru naručiti telefonski, putem emaila, faksa ili pošte.

Online-shop za sva hrvatska izdanja je potriban

Rotteru, ki je u internetu pokrenuo i pelja blog za hrvatsku književnost, je tokom svojega djela kot distributer hrvatskih knjig upametzeo da mnogi ljudi uopće neznaju kade i kako moru nabaviti gradišćanskohrvatska tiskana izdanja. Nažalost da postoji premalo informacijov i reklame o postojeći hrvatski publikacija. Zbog toga bi po Rotteru bilo jako važno, da se stvori online-shop, u kom se moru dostati izdanja svih hrvatskih društav na jednom mjestu.

Savjet za hrvatsku narodnu grupu je uostalom nedavno zaključio da će se utemeljiti platforma, prik ke bi prodavale različne produkcije pojedinih društav. Savezno kancelarstvo je jur odobrilo stvaranje ovakove platforme.