generalna sjednica dugava pinkovac 2019 güttenbach theater gruppe kazališna grupa
Dugava Pinkovac
Dugava Pinkovac
Kazališće

Dugava: 30. obljetnica naredno prez svečevanj

Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca ljetos svečuje 30. obljetnicu postojanja. Prilikom jubileja je društvo imalo predvidjeno kroz cijelo ljeto različne vrsti priredab. Najveći dio su zbog koronavirusa morali otpovidati.

K tomu veli predsjednik društva, Julian Himmelbauer, da je to sada malo problematično za nje, kad neznaju jeli ili kako će pojti uopće dalje u ovom ljetu.

Oni su jur dvi predvidjene priredbe morali otpovidati. A u novembru bi bio jubilarni igrokaz na planu, kade isto još neznaju jeli ćedu ga konačno prezentirati ili ne.

Julian Himmelbauer Ura zvijezdic u Pinkovcu
ORF
Julian Himmelbauer, predsjednik društva Dugava

Kotrigi društva su ipak motivirani za budućnost

Ali nastavak društva da sada zbog toga nije ugrožen. Oni da imaju većputi faze, kade se ne vježbaju, a pak opet intenzivne faze kade su u pripravi s igrokazom.

Svi su motivirani, a kad bude opet moguće igrati prez rizika, ćedu nastaviti djelovanje, tako predsjednik društva, Julian Himmelbauer.

Vježba hrvatskoga jezika pomoću igranjem lutkami

Dugava ima i kooperaciju s osnovnom školom Pinkovac. U ovoj suradnji se dica vježbaju hrvatski jezik pomoću igranjem lutkami.

Dica osnovne škole Pinkovac prezentiraju igrokaz s lutkami dici mjesne čuvarnice
ORF
Pri irgranjem lutkami se dica dobro vježbaju hrvatski jezik
Dica osnovne škole Pinkovac prezentiraju igrokaz s lutkami dici mjesne čuvarnice
ORF

2018. ljeta u novembru je kazališno društvo Dugava prezentiralo komediju „Ako laž, onda šegava“.