Video TOP
ORF
ORF
Muzička društva

TOP: videoclip namjesto koncertov

Tamburaški orkestar Pinkovac – kratko TOP – je snimio videoclip, ar zbog koronavirusa nisu moguće skupne probe. Svaki muzičar je doma snimio svoj dio jačke s komandom dirigenta u uhu. Tamburaši su poslali svoje snimke dirigentu Borisu Novaku u Zagreb, ki je pak složio snimke u video.

Odbornik društva, Florian Wagner je rekao o snimanju klipa, da je svaki doma za sebe snimio svoj inštrumenat sam. Dirigent da je ali za pomoć napravio mp3-file, kade su mogli muzičari čuti i melodiju, aš bi bilo za muzičare, ki nisu profiji preteško, da to snimaju sami, tako Florian Wagner.

Video TOP
ORF
Kotrigi TOP-a su se doma sami snimili
Video TOP
ORF

Clip namjesto običnih protulićnih koncertov

Obično ima TOP-Tamburaški orkestar Pinkovac svako ljeto u protuliću tri koncerte, ki imaju veliku tradiciju i su uvjek jako dobro pohodjeni.

I to u domaćem Pinkovcu, u Beču i u crikvi Svetoga Emerika na granici med Ugarskom i Austrijom u Inzenhofu. Ov video-clip je takorekuć namjesto tih trih koncertov za slušatelje i fene muzičkoga društva.

Video TOP
ORF
Dirigent Boris Novak je sastavio iz svih pojedinih snimkov video-clip
Video TOP
ORF

Clip jačke „You raise me up“ se more pogledati na youtube kanalu TOP-a i na domaćoj stranici društva.

Linki: