Pismo ministru Faßmannu
ORF
ORF
Manjinska politika

Hrvatski na distancu

Konferencija predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov za narodne grupe je potribovala od ministra Heinza Faßmanna, neka povuče odluku, da se ukine otpodnevno podučavanje hrvatskoga jezika. Sada je Ministarstvo doslobodilo podučavanje, ali na distancu.

Ministarstvo za obrazovanje je javilo nadzornici za manjinsko školstvo u Gradišću, Karin Vukman-Artner, da će ipak biti moguće podučavanje hrvatskoga jezika kot slobodni predmet ali ne u školi nego kot online-podučavanje na distancu (distance-learning).

Da u budućnosti ne dojde do ovakovih situacijov prosi Konferencija predsjednikov i potpredsjednik Savjetov za narodne grupe ministra Faßmanna za termin, da bi rastresli situaciju u školstvu.

Potpredsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić, je rekao da se u ovakoj situaciji pokaže, ča ne odgovara u realitetu: „Ako mi ne kričimo će to ležati i ne znamo kako ide dalje“.

Pismo ministru Faßmannu
ORF
Peljač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov za narodne grupe, Martin Ivančić

Kritizirao je, da se pri sastavljanju takovih odredab ne uključu zastupniki narodnih grup. Sve da bi se moglo riješiti, da bi se bilo jur pred odlukom razgovaralo s pogodjenimi a ne storpv po kritiki zatim, tako Ivančić.

Razgovori i o Manjinskom školskom zakonu

Konferencija predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov, ku pelja Martin Ivančić, potribuje modificiranje Manjinskoga školskoga zakona. Zakon da se mora zgledati na razvitke u zadnji desetljeći kot je to na priliku mobilnost ljudi. Potribno je, da se i ljudem izvan dvojezičnoga područja nudi prilika za daljedavanje svojega materinskoga jezika, je rekao Ivančić.

Usmena hrvatska matura doslobodjena

Zbog odlukov oko koronavirusa ljetos neće biti usmene mature, a tako buduće odgojiteljice nećedu moć položiti hrvatsku maturu. Ali dvi maturantice Savezne škole za elementarnu pedagogiku u Borti su potribovale usmenu maturu u hrvatskom jeziku i ćedu ju po vlašćoj želji smiti položiti.