savjeti sastanak potribovanje šest narodne grupe
ORF
ORF
Politika

Pismo Savjetov ministru Faßmannu

Konferencija predsjednikov i potpredsjednikov šest Savjetov za narodne grupe se je pismeno obratila ministru Heinzu Faßmannu (ÖVP). Potribuju neka povuče odluku da se otpodne već nesmu podučavati slobodni predmeti i neobavezne vježbe, od ke je pogodjeno i podučavanje hrvatskoga jezika.

Potpredsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu Martin Ivančić je apelirao na ministarstvo, da neka se pred razislanjem odredbov sastane sa zastupniki narodnih grup. Momentano da se ne zgleda interesov i zakonskih prav narodnih grup ča pak pelja to poteškoć, tako Ivančić.

Martin Ivančić, sjednica savjeta za narodnu grupu
ORF
Martin Ivančić, peljač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov narodnih grup

Računaju s brzom korekturom sa strani ministarstva

Ko je volja ovde će se najti i put za minjanje odredbe, ča se je za vrime krize stalno dogodilo, je rekao Martin Ivančić. On računa, da će ministarstvo odmah reagirati ar je to zakonski problem, koga nijedan ne kani imati.

Dvojezične čuvarničarke se jezik uču samo u slobodnom predmetu

U Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku u Borti (Bafep) se hrvatski podučava kot slobodni predmet. Pokidob sada školari ne moru zgotoviti izobrazbu u jeziku narodnih grup, je nećedu moć zaposliti kot dvojezične čuvarničarke ar je to važan kriterij za zaposljenje u dvojezičnom prostoru, je naglasio Martin Ivančić.

Nažalost da se nije ugodalo zakonski zapisati hrvatski i ugarski jezik u nastavnom planu kot obavezni predmet. Zbog toga imaju nekoliko točkov, ke bi morali minjati u vezi s dvojezičnom naobrazbom i zbog toga se kanu pominati s ministrom Faßmannom, ar je manjinski školski zakon jur 25 ljet star, tako Ivančić.