Mali Borištof saniranje kegljišća
ORF
ORF
Šport

U Malom Borištofu saniraju kegljišće

Kegljaško društvo SKC Mali Borištof momentano sanira svoje kegljišće. Zbog kvara u sistemu kurenja je voda došla pod staze i prouzrokovala škodu od oko 200.000 eurov.

Pomoću osiguranja sada saniraju kegljišće, ko su stoprv pred petimi ljeti modernizirali. Kot je rekao kegljaš Martin Janić će se novo kegljišće malo razlikovati od staroga. Pred petimi ljeti su 20 ljet stare staze od sintetike iziminili s pločami, kot je potribno za sudjelivanje u Superligi.

Lani su obnovili i modernizirali elektroniku, tako da bi kuglana u Malom Borištofu odgovarala dojdućih deset ljet pravilam Austrijanskoga saveza za kegljanje, tako Janić. Pokidob kegljaši SKC-a Mali Borištof zbog koronavirusa moraju pauzirati, se jur veselu na vježbanje na novom kegljišću.

Martin Janić Mali Borištof saniranje kegljišća
ORF
Martin Janić je dupli svitski viceprvak i jedan od najuspješnijih kegljašev SKC-a Mali Borištof
Mali Borištof saniranje kegljišća
ORF
Kegljišće u krčmi Janić u Malom Borištofu ćedu temeljito obnoviti…
Mali Borištof saniranje kegljišća
ORF
… po škodi od vode u sistemu kurenja