Izašla aplikacija „Moj prvi rječnik“
ORF
ORF
Naobrazba

Izašla aplikacija „Moj prvi rječnik“

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) je izdalo novu aplikaciju za mobilne telefone i tableti s naslovom „Moj prvi rječnik“. Aplikaciju je izdjelao učitelj informatike Matthias Wagner s trimi njegovimi školari HTL-a Rennweg u Beču.

Izašla aplikacija „Moj prvi rječnik“
ORF
Tri školari su se u završnom razredu bavili s ovim projektom.

Školari su u završnom razredu tri i pol ljetne Stručne tehničke škole izdjelali aplikaciju za pametne telefone i tablete.

Matthias Wagner
ORF
Matthias Wagner podučava informatiku…
HTL Rennweg
ORF
…na Stručnoj tehničkoj školi Rennweg u Beču

Aplikacija je mišljena za bebe i predškolsku dicu

Aplikacija temelji na slikovnom rječniku istoga imena, koga je HKD bio izdao 1994. ljeta, tako Matthias Wagner. Problem knjige je, da dica, ka neznaju čitati, samo vidu sliku i tribaju koga ki im veli odgovorajući hrvatski pojam.

Aplikacija za pametne telefone i tablete je mišljena za bebe i predškolsku dicu, ka još neznaju čitati. Sada samo triba dite pretisnuti na sliku i veljek čuje kako se rič izgovara na hrvatskom jeziku, je rekao Matthias Wagner.

Izašla aplikacija „Moj prvi rječnik“
ORF
Aplikacija temelji na slikovnom rječniku HKD-a „Moj prvi rječnik“ iz 1994. ljeta.

Svaki školar djelao najmanje 80 ur na projektu

Na aplikaciji je svaki ovih trih školarov Stručne tehničke škole Rennweg u Beču uložio najmanje 80 ur, ali pokidob da su bili jako ambicionirani su sigurno duglje djelali na ovom projektu, misli Matthias Wagner.

U ovom završnom projektu, ki pokriva sve predmete nastavnoga plana, su školari mogli pokazati svoje znanje. Oni su morali uključiti u aplikaciju slike, zvuk i programiranje. Svoje djelo su školari dostali plaćeno od HKD-a, iako odšteta nije bila tako visoka kot na običnom tržišću.

Downloadiranje aplikacije za pametne telefone i tablete

Aplikaciju za Android ili iOS moru korisniki skinuti iz odgovoarjućega stora pod natuknicom „Moj prvi rječnik“.

Ali i Hrvatsko kulturno društvo kani na svojoj domaćoj stranici postaviti linke za aplikaciju.

Izašla aplikacija „Moj prvi rječnik“
ORF
Svaki školar je najmanje 80 ur djelao na izdjelanju aplikacije za pametne telefone i tablete.