športaši Donje Pulje pomažu u koronakrizi
ORF
ORF
Korona

Športaši Dolnje Pulje pomažu u koronakrizi

Jur skoro misec dan sada valjaju posebne mjere zbog čuvanja od koronavirusa. Pred svim starji ljudi su pozvani da se ne kreću u javnosti. Da bi oni ipak došli do potribne hrane i medikamentov, su u brojni seli štartali pomoćne akcije. U Frakanavi-Dolnjoj Pulji sada uz općinu pomažu i nogometaši.

Oni se pred svim skrbu za narudžbe u Dolnjoj Pulji, Mučindrofu i Pervana, je rekao Petar Štimaković od športskoga društva Dolnja Pulja. Pokidob su športaši obično odvisni od stanoničtva, kanu sada stanovnikom ča vrnuti, tako Štimaković.

Peter Štimaković športaši Donje Pulje pomažu u koronakrizi
ORF
Peter Štimaković od SC-a Dolnja Pulja je jedan od angažiranih pomagačev

Ljudi su zahvalni za pomoć

Napravili su letke sa svimi informacijami i mogućnosti za kontaktiranje pomoćnikov. Ljudi im naredu torbu ili košaru s cedulom za narudžbu i to postavu pred vrata ili ko drugo mjesto. Pomoćniki pak preuzmu kupovanje. Svega skupa je angažirano deset pomagačev, ki se dogovaraju prik interneta.

Ljudi da su jako zahvalni za pomoć, iako ide koč samo za preskrbljivanje par malenkosti, je rekao Petar Štimaković. Štimaković momentano djela od doma i si zbog toga djelo more do neke mjere sam zadiliti, tako da mu nije problem pojti za druge kupovati ili u patiku.

športaši Donje Pulje pomažu u koronakrizi
ORF

Opširniji radio-prinos o pomoćnoj akciji športašev morete čuti u magazinu Širom barom, srijedu 15. aprila u 18.15 navečer.

športaši Donje Pulje pomažu u koronakrizi
ORF
Športaši doprimu potribno dugovanje i na distancu ipak omogućuju socijalni kontakt