DDH dobar dan hrvati dica i koronavirus plava raca karacantena
ORF
ORF
radio i TV

KaRacantena

KaRacantena – tako se zove karantena naše dičje radio-emisije Plava raca. Pokidob i Vi dica sada nesmite niti u školu niti u čuvarnicu a još manje na kakove priredbe, se pravoda i ne sastajete s urednicami naših dičjih emisijov. Zbog toga Vas Uršl i moderatorice prosu, da se sami snimite i nam pošaljete fotografije, audiosnimke ili video-clipe, da vidimo, kako Vi prebrodite ovo iznimno stanje.

Plava raca koronavirus KaRacantena
ORF
Plava raca se isto čuva od koronavirusa.

Rič „KaRacantena“ si je pravoda izmislila Uršl. To je kombinacija riči karantena i naše Plave race.

Mi ćemo se truditi, da Vaše prinose stavimo na našu internetstranicu, a Vaše videoclipe ćemo predjelati i pokazati u posebnom prinosu u televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati. Ada, veselimo se jur na sve Vaše kreativne i zabavne fotografije, audio- ili video-snimke!

Tipi za snimanje: Ako napravite video-clip, onda ga snimite u popričnom formatu. Pazite da s rukom znamda ne zakrijete mikrofon, ar onda nije dobro čuti ton. Fotografije su isto bolje u popričnom formatu. Ako kanite, morete napraviti i samo audio-snimku. Tu moremo dobro integrirati u radio-emisiju. Ako vani snimite interview ili razgovor, onda pazite da ne puše vjetar, nego si išćite zaviće i tiho mjesto.

Tipi za sadržaj: Povijte nam, ča sada tako djelate, kad morate biti doma. Ča vam se vidi na ovoj situaciji, a ča uopće ne? Kanite nekoga pozdraviti, ki vam jako jako fali? Ča mislite o ovom virusu? … Sve dobro pri snimanju! :-)

Jamie čestita za majkin dan

Sedam ljetni Jamie iz Klimpuha čestita svojoj mami i svojim dvim starim majkam za majkin dan. Mali junak, ki će u augustu nastati osam ljet star, se jur jako veseli, da more svoje stare majke spametno objamiti i poljubiti.

Prinos s videoclipi i fotografijami u Dobar dan Hrvati 19.4.2020.

Plava raca koronavirus KaRacantena škrebanje u Klimpuhu
privatna slika
Ljetos zbog iznimne situacije dica nažalost nemoru pojti škrebati po cijelom selu. Klimpuški škrebari su ali zato svaki i svaka pred svojim stanom zaškrebali i ljude pozvali na molitvu.
Plava raca koronavirus KaRacantena Štefan Florijan Jahns
privatna slika
Štefan i Florijan Jahns su napravili ove lipe vazmene zece.
Plava raca koronavirus KaRacantena Štefan Florijan Jahns
privatna slika
Plava raca koronavirus KaRacantena
privatna slika
Valentina Margareta Buzanić iz Fileža, ka će va maji nastati 6 ljet stara i je tim vrijeda školarica, je skupa sa svojom mamom kreativno pofarbala oblok i tako razveseli ljude, ki se mimo šeću.

Fotostrecke mit 6 Bildern

Plava raca koronavirus KaRacantena Luka, Elias, Samuel Zvonarić
ORF
Brati Luka, Elias i Samuel Zvonarić u svoji video-clipi kažu, kako se mora čuvati od koronavirusa, ča oni sve djelaju i ča im se ne vidi u ovoj situaciji.
Plava raca koronavirus KaRacantena Juliana Luxl
ORF
Juliana Luxl ide u 2. razred osnovne škole, sada ali pravoda ni ona nesmi u školu i si mora doma napisati zadaće. U videoclipu nam kaže, ća ima sve za djelati i ča ona sve stvara s nje bratom Simonom.
Plava raca koronavirus KaRacantena Simon Luxl
ORF
Simon Luxl si sam piše zadaću za treti razred osnovne škole. On u videoclipi skupa sa svojom sestrom Julijanom kaže, kako si pokratu vrime doma. Ali iako Simon uživa djelo na kompjutoru, mu jako falu učitelj i tovaruši.
Plava raca koronavirus KaRacantena Tristan Kornfeind
ORF
Tristan Kornfeind obično ide u četvrti razred osnovne škole u Beču. Sada za vrime koronavirusa se je s familijom preselio u njev stan u Mjenovu, kade more uživati svoje brojne hobije. Najobljubljeniji hobi mu je jahanje na konji. Ali pokidob to sada nije moguće, si je izmislio alternativu.
Plava raca koronavirus KaRacantena Matilda Lucanić
ORF
Matilda Lucanić ide obično u čuvarnicu, ali sada pravoda ne, ar kani da svi ostanu zdravi. Matilda si rado molja.
Plava raca koronavirus KaRacantena India Lucanić
ORF
India Lucanić ide u drugi razred osnovne škole. Sada uživa vrime doma i si rado igra na svojoj gitari. Ali pravoda i njoj jako falu družice i tovaruši.
Plava raca koronavirus KaRacantena Elisabeth i Barbara Jahns
privatna slika
Sestre Barbara i Elisabeth Jahns su napravile ove lipe vazmene zece od papira.

Sve vaše prinose pošaljite na: hrvati@orf.at pod natuknicom „KaRacantena“. Napišite ime, starost i mjesto stanovanja.

Clipi za televizijsku emisiju „Dobar dan Hrvati“

Veljek u prvi dani naše KaRacantene smo dostali brojne video-clipe. Ove morete jur viditi u našem televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati od 29.3.2020. ljeta.

Prinos s videoclipi dice u Dobar dan Hrvati 29.3.2020.