Korona

Kulturni festivali u Gradišću otpovidani

Svi veliki festivali gradišćanskoga kulturnoga ljeta su za ljetos otpovidani. To znači da nećedu se održati ni Svetačne igre na jezeru u Merbišu, ni Opera u kamenolomu Svete Margarete.

Isto valja za igre u dvorcu Kobrštof, za festival JOPERA, i za ciklus u juniju Lisztovoga festivala u Rajnofu.