ORF Landesstudio
Andi Bruckner
Andi Bruckner
ORF

Izolirano odiljenje ORF-a Gradišće

I ORF Gradišće će u zemaljskom študiju u Željeznu inštalirati u sebi zatvorenu, izolirano zonu. Srijedu navečer će se ekipa od 13 urednikov i tehničarov useliti u zgradu ORF-a, je rekao zemaljski direktor Werner Herić.

To su suradniki za najvažnije funkcije, da se more producirati radio i televizija i da moru osigurati emitiranje emisijov, tako Herić. Suradniki su se dobrovoljano javili, je naglasio direktor Werner Herić. Uredili su im stelje i sve drugo za boravak u zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu.

Mjere za očuvanje kritične infrastrukture

Kritična infrastruktura da se mora očuvati i ovimi mjerami ju kanu osigurati, tako Werner Herić dalje. Suradniki ćedu biti 14 dani u stanu, onda će druga ekipa preuzeti službu. Izvan študija po sebi razumljivo nadalje djelaju uredniki ORF-a Gradišće, ki snimaju prinose za televiziju i radio, a drugi ćedu od četvrtka djelati od doma, je rekao direktor Werner Herić.

30 ljet dobar dan hrvati 30 jahre werner herić herics
ORF
Zemaljski direktor ORF-a Gradišće, Werner Herić

Galeriju slik, ku je sastavila aktualna služba ORF-a, dokumentira pripravna djela za izolirano odiljenje u zemaljskom študiju u Željeznu, vidi odzdol.

Fotostrecke mit 4 Bildern

Der Isolationsbereich wird vorbereitet
ORF
Betten werden angeliefert
Der Isolationsbereich wird vorbereitet
ORF
Das Radiostudio
Der Isolationsbereich wird vorbereitet
ORF
Betten werden aufgestellt
Der Isolationsbereich wird vorbereitet
ORF
Jeder Mitarbeiter bekommt einen eigenen Bereich