Podučavanje u HTL-u uživo prik interneta
Matthias Wagner
Matthias Wagner
Školstvo

Podučavanje u HTL-u uživo prik interneta

Podučavanje doma je nastala stvarnost za školare i školarice u Austriji. Uz platforme, od kih školari moru preuzimati materijal za učnju i na ke moru sami stavljati izvršene zadaće, postoji i mogućnost podučavanje uživo putem kompjutora.

Matthias Wagner, ki podučava na Višoj tehničkoj školi Rennweg u Beču, opisuje ov način podučavanja.

Školari sidu doma pred kompjutori

Matthias Wagner je u HTL-u u Beču kod podučavanja jur svenek hasnovao kompjutor, je li za programiranje ili za kakove zadaće. U razredu je onda sve projecirao beamerom, tako da su školari mogli sve pratiti. Sada je situacija spodobna. Školari se moraju posebnim sistemom najavaiti, a prik slušalic čuju, ča im veli učitelj Matthias Wagner. Ako imaju pitanje, onda je moru i pismeno staviti na platformu, tako učitelj Matthias Wagner.

A svi drugi vidu isto na svoji ekrani o čem ide, svejedno je li sidu za kompjutorom u Beču, Gradišću ili u Slovačkoj. Matthias Wagner onda razlaže problem, kot da bi stao uz školara. Kod ovoga podučavanja prik interneta je jednoč bilo uključeno 30 školarov, tako Matthias Wagner.

Školari koncentrirano pratu podučavanje prik interneta

Polag učitelja Matthiasa Wagnera ima ovo podučavanje prik interneta još i prednost, ar je jako eficijentno. U razredu su školari čuda puti nekoncentrirani, se pominaju i ne pratu podučavanje. Prik interneta svi jako koncentrirano djelaju, tako Matthias Wagner.

On i more postaviti snimljenu zadaću u internet, ku si školari moru pogledati kada kanu i kada imaju lazno. Podučavanje bi moglo pojti još par tajedan dugo, ako bi bilo potribno zbog mjerov protiv koronavirusa. Ali problem leži za Matthiasa Wagnera kod ispitov i ocijenjivanja.

Podučavanje u HTL-u uživo prik interneta
Matthias Wagner
Učitelj Matthias Wagner prik interneta podučava svoje školare