Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
ORF
Naobrazba

Većjezični roboter u oš Borta

U osnovoj školi Borta pozdravi roboter „Robi“ u četiri jeziki ljude, kad ulazu u osnovnu školu. Jezik je programiran u hrvatskom, ugarskom, nimškom i engleskom jeziku. Ovo su oni četiri jeziki, ke podučavaju u osnovnoj školi u Borti. Hrvatski jezik nudu od 2006. ljeta.

U ovom školskom ljetu imaju samo u četvrtom školskom stupnju hrvatski razred povida učiteljica za hrvatski jezik Dagmar Baumgartner-Tallian. U četvrtom hrvatskom razredu je devet dice. Podučavanje je dvojezično u svi predmeti.

Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
Dvojezično podučavanje u četvrtom hrvatskom razredu
Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
Razrednica četvrtoga hrvatskoga razreda, Dagmar Baumgartner-Tallian

Podučavanje različnih jezikov u osnovoj školi Borte se zrcali i u roboteru, koga imaju od februara u školi. Ov roboter je nastao u okviru Erasmus programa skupa s Višom školom za tehnička zvanja u Pinkafelju. Smisao je, da se dica opet senzibiliziraju na medjusobno pozdravljanje, ovako učiteljica Dagmar Baumgartner-Tallian.

Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF

U školi još jedan manji roboter

U školi imaju još jednoga, dodatnoga robotera, koga su načinila isključivo dica osnovne škole u kombinaciji različnih predmetov.

Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
Ov roboter su napravila dica osnovne škole u različni predmeti
Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF

Iako ov manji roboter do sada ne zna govoriti već jezikov imaju dica osnovne škole ipak mogućnost da se uču programiranje a to pri neobaveznoj vježbi o robotiki i programiranju.

Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF

Novi mediji, većjezičnost i kulturna šarolikost ada broju med težišća osnovne škole u Borti. Ali zanimanje za hrvatskim jezikom u poslidnji ljeti nije bilo veliko. Ni u prvom, ni u drugom ni u tretom školskom stupnju postoji hrvatski razred, veli Dagmar Baumgartner-Tallian.

Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF

Za dojduće školsko ljeto još nijedno dite nije javljeno za podučavanje u hrvatskom jezikom. Polag direktorice Osnovne škole Borta, Roswithe Imre, su najave ali nadalje još moguće. Za peljanje hrvatskoga razreda da je potribno devet najavov. Osnovnu školu Borta pohadja 320 školarov i školaric.

Većjezični roboter i podučavanje hrvatskoga jezika u osnovnoj školi Borta
ORF
Zgrada Osnovne škole Borta

Detalje o većjezičnom roboteru i o hrvatskom podučavanju u osnovnoj školi Borta morete viditi zutra u televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati, u pol drugoj otpodne na ORF2 Gradišće.