nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
ORF
školstvo

U Novoj Gori rušu osnovnu školu

U Novoj Gori su počeli rušiti zgradu osnovne škole. Na arealu dosadašnje škole, ka je prilično 50 ljet stara, ćedu postaviti novu školsku zgradu.

Ovo će biti četvrta zgrada osnovne škole u Novoj Gori. 23 školari i školarice su u medjuvrimenu smješćeni u općinskom stanu. Oni ćedu ostati onde naredno do septembra dojdućega ljeta.

Poboljšanje za digitalno podučavanje i šport

Polag riči direktora osnovne škole Nova Gora Karla Knora stara zgrada već nije odgovarala današnjim potriboćam podučavanja.

U novoj zgradi da će biti moguće digitalno podučavanje dice, kot je to na primjer interaktivna tabla, a nadalje da ćedu u budućnosti imati i veliku i dobro opremljenu dvoranu za tijelovježbanje, tako Knor u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a.

Od 2014. ljeta početo u osnovnoj školi nudu dici neuromotoričnu učnju, a ta ponuda da će se u novoj zgradi znatno poboljšati, tako Karl Knor.

Nova škola u Novoj Gori će polag proračuna stati 2.276.000 eurov.

Fotostrecke mit 15 Bildern

nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF
nova gora osnovna škola neuberg volksschule abriss
ORF