Pamela Rendi-Wagner
ALEX HALADA / APA / picturedesk.com
ALEX HALADA / APA / picturedesk.com
Svitske visti

Baza neka odluči o Pameli Rendi-Wagner

SPÖ-šefica Pamela Rendi-Wagner kani dati odlučiti bazi, je li neka ona ostane na vrhu stranke. Ispitivanje kotrigov u marcu i aprilu će sadržavati odgovarajuće pitanje. Ona sama da se je odlučila za ov korak.

Podvaranje da nije osigurano u Austriji

Austrija nije dost dobro pripravna u pitanju podvaranja. To je ustanovio Revizijski sud u izvještaju. Zbog sve višega broja starih ljudi u stanovničtvu će biti sve manje rodjakov, ki moru podvarati. Ponuda profesionalnoga podvaranja će se zbog toga morati znatno proširiti.

Po prvi put prik 20 stupnjev u Antarktisu

U Antarktisu su po prvi put u povijesti mirenja zabilježili temperaturu od prik 20 stupnjev. Ovo je bio jur drugi rekord temperature tokom par dan. Študija pretpostavlja da bi se talenjem leda u Antarktisu mogao nivo morja jače povišiti nego dosle očekivano.