Neue Raststation an der A4
ORF
ORF
Promet

Dvoja nova počivališća uz autoput A4

Na istočnom autoputu A4 kod Pandrofa i Niuzlja su ov tajedan otvorili dvoja nova počivališća. ASFINAG je tokom sedam misec pregradio postojeća parkirališća uz autoput i onde sa stroški od 11 milioni eurov stvorio modernu infrastrukturu.

Počivališća kod Pandrofa i Niuzlja su opremljena toaletami, tuši i klupi, ali i hitnim telefonom, defibrilatorom i videonadzorom. Parkirališća onde imaju kapacitet za ukupno 68 osobnih motornih vozil i 141 teretnjak.

S obzirom na to, da je udio teretnjakov na autoputu A4 sa 17 procentov jasno iznad austrijanskoga prosjeka i da teretni promet dalje raste je bilo važno, za vozače stvoriti dobru mogućnost počivanja, je izjavio zemaljski savjetnik za promet Heinrich Dorner (SPÖ).

Parkplätze an der A4
ORF
Gradili su parkirališća za 68 autov i 141 teretnjak