Željezni pri Jakov i Ilka Ribarić
Veleopćina Filež
Veleopćina Filež
Kronika

Željezni pir hižnikov u Mjenovu

Hižniki Jakov i Ilka Ribarić iz Mjenova su pred kratkim svečevali svoj željezni pir, to je 65 ljet skupnoga hištva. Jubilari su imali 1955. ljeta svoj zeleni pir u Mjenovu. 87-ljetni Jakov Ribarić je bio seljak i djelao kod kovača i kašnje kod šlosara.

86-ljetna Ilka je bila domaćica i seljakinja. Odgojili su pet dice, od kih su dvimi na pokoju. Jubilari imaju tri unuke i dva praunuke.