Vanjska politika

Iledić nanovič u prezidiju EU-odbora regijov

Zemaljski savjetnik za socijalne posle Kristijan Iledić (SPÖ) je ponovno odibran kot pomoćni kotrig prezidija u EU-odboru regijov. Odbor se je konstituirao ov tajedan u Brüsselu za periodu do 2025. ljeta.

Gradišće je u odboru odgovorno uz drugo za socijalna pitanja. Iledić kani staviti onde težišće na podvaranje na primjeru gradišćanskoga modela.

Kristijan Iledić i Apostolos Tzitzikostas
Zemlja Gradišće
Predsjednik Odbora regijov, Apostolos Tzitzikostas i Kristijan Iledić iz Rasporka