Nova osnovna škola za Novu Goru
Karl Knor
Karl Knor

Nova osnovna škola za Novu Goru

Osnovna škola Nove Gore će se novo zgraditi i to na istom mjestu, kade se sada nahadja stara školska zgrada. S početkom semestarskih praznikov su obadva razrede preselili u privrimeni kvartir, je rekao načelnik Nove Gore, Thomas Novosel (ÖVP).

Školare i školarice ćedu u dojdući miseci podučavati na prvom katu općinskoga stana, konkretno u bivšoj knjižnici i u bivšem matičnom uredu i u hiži za sjednice općinskoga tanača. To je prilično 70 kvadratnih metrov ovako Thomas Novosel dalje. Tjelovježbanje ćedu dica škole imati u zgradi čuvarnice, ka je 50 metrov odaljena od općinskoga stana.

Nova osnovna škola za Novu Goru
Karl Knor
Dica i direktor Karl Knor na poslidnji dan u sadašnjoj školskoj zgradi
Nova osnovna škola za Novu Goru
Karl Knor
Dobrovoljni pomagači su odstranjivali dugovanje iz osnovne škole

Planiranje počelo pred trimi ljeti

Jur pred trimi ljeti su počeli s planiranjem nove škole. Bilo je u pitanju jeli će se sadašnja škola sanirati ili zrušiti i novo graditi. Po različni računi, plani i razgovori su se odlučili za gradnju nove osnovne škole, povida Thomas Novosel.

Školska nastava u novoj zgradi od septembra 2021. ljeta

Početkom marca ćedu zrušiti staru školsku zgradu. Nova škola u Novoj Gori će polag proračuna stati 2.276.000 eurov. Općina će financirati stroške pomoću kredita a nadalje se ufaju na subvencije sa strani Zemlje Gradišće, ovako načelnik Thomas Novosel. Predvidjeno je, da u septembru 2021. ljeta jur moru podučavati u novoj zgradi osnovne škole.

Dosadašnje školske zgrade u Novoj Gori
Karl Knor
Dosadašnje škole u Novoj Gori