Mate Szauer
ORF
ORF
Ličnosti

Mate Szauer 85 ljet star

Jedan od najznačajnijih arhitektov Gradišća, rodjeni Filežac Mate Szauer četvrtak svečuje svoj 85. rodjendan. Szauer je početo od sredine šezdesetih ljet prošloga stoljeća izgradio mnoge javne zgrade u Gradišću, kot su to škole, čuvarnice, bolnice kot i kulturne i športske centre, i to u tada modernom stilu gologa betona.

Mate Szauer
ORF
Mate Szauer je imao svoj ured u Željeznu

Već od 100 projektov širom svita

Skupa sa suradniki svojega ureda u Željeznu je Szauer u projdući pedeseti ljeti realizirao već od 100 komunalnih, turističkih, gospodarskih i privatnih stambenih projektov.

Izgradio je bolnice u Borti i u Riadu u Saudijskoj Arabiji, kulturne centre u Željeznu i u Novom Gradu, Haydnov konzervatorij i Višu tehničku školu u Željeznu, a obnovio je bolnicu u Željeznu i Nacionalnu banku u Beču.

Po Szauerovom mišljenju stoji funkcionalnost neke zgrade na prvom mjestu, a toga gesla se je držao i pri realiziranju projektov u hrvatski seli, kot na primjer kod glavne, sadašnje sridnje škole u Velikom Borištofu.

Mate Szauer
ORF
Arhitekt Mate Szauer svečuje 85. rodjendan

Suorganizirao useljenje Hrvatov u Schwindgasse

U mladi ljeti se je Szauer skupa s Martinom Prikosovićem zalagao za to, da Gradišćanski Hrvati u Beču dostanu vlašći dom u Schwindgasse 14.

S domaćim Filežom je svenek ostao povezan, tako na primjer nosi i ondešnji starački dom Szauerov rukopis isto tako kot nova škola i čuvarnica u Filežu.

Frtalj stoljeća na čelu Kruga umjetnikov

Szauer si je stekao ime i kot slikar. 25 ljet dugo je bio peljač Kruga gradišćanskih umjetnikov, a ispunjavao je i aktivne zadaće u brojni zaklada, kot su to Haydnova, Kerijova, Kamperova, Kellerova i Artingerova zaklada.

Centar arhitekture u Beču je pred dvimi ljeti preuzeo veliku zbirku arhitektonskih crtov i planov Mate Szauera, ku kanu postepeno arhivirati i staviti javnosti na raspolaganje.

Emisija Poslušajte priliku posvećena Mati Szaueru

Tajedni magazin Poslušajte priliku četvrtak 30.januara je posvećen arhitektu ki potiče iz Fileža i živi u Maloj Holovajni.

Dobar dan Hrvati 2.2.2020 o Mati Szaueru

U maju 2014. ljeta je Mate Szauer bio gost u Dobar dan Hrvati i je pri tom kritizirao način kako se je postupalo sa zgradom kulturnoga centra u Matrštofu.