Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
ORF
Kultura

KroaTarantata prezentirala CD u Beču

Moliškohrvatska grupa KroaTarantata iz Mundimitra u južnoj Italiji je utorak navečer u Hrvatskom centru u Beču predstavila svoj prvi CD „Duša Naša“. Kompaktna ploča sadržava 11 jačak na njevom jeziku, koga sami nazivaju „Na našo“.

Kot je rekao Marko Blascetta, muzički peljač, kompozitor i aranžer, ima grupa KroaTarantata na ovom CD-u narodne jačke ali i nove vlašće kompozicije. Napravili su velike ali i male aranžmane a djelali su velikom strašću i emocijami. A ovim CD-om kanu transportirati te sve emocije tako da su zibrali naslov „Duša Naša“, ovako Marko Blascetta dalje.

Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Grupa KroaTarantata
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Prvi CD grupe nosi naslov „Duša Naša“, layout je načinio Filip Hauck-Tyran
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Marko Blascetta ima po ocu korijene u Mundimitru a po majki u Malom Borištofu

CD „Duša Naša“ se more kupiti kod Marka Blascette ili u Hrvatskom centru u Beču. Grupa KroaTarantata postoji od 2010. ljeta. Ime grupe je uostalom nastalo iz kombinacije riči „Kroa“ za hrvatske korijene i talijanskoga tanca Tarantella.

Muzički aranžirane pjesme seoskih autorov

Kod snimanja nekih jačak, pred svim tradicionalnih, su sudjelivali i stanovniki Mundimitra. Novije jačke temelju na pjesma domaćih autorov. Tako je tekst jačke „Duša našega grada“ napisao Rocco Giorgetta, osnivač grupe KroaTarantata iz Mundimitra. U pjesmi povida o izumiranju različnih izvorov u i okolo Mundimitra. „A ovo izumiranje bi se moglo simbolički malo hasnovati i za naš jezik“, veli Marko Blascetta dalje, ki ali u istom hipcu naglašava da su ipak optimisti i da su jako gizdavi na svoj osebujni jezik.

Fotostrecke mit 16 Bildern

Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču
Grupa KroaTarantata prezentirala CD u Beču
ORF
Moliškohrvatska grupa KroaTarantata je prezentirala svoj prvi CD u Beču

Tradicionalni i moderni instrumenti

Jačke su aranžirane za tradicionalne instrumente kot na primjer za gitaru, rajle ili frulu. Po prvi put su pokusili i moderne instrumente uplesti kot na primjer elektro gitaru. Zvana toga su snimili i osebujne talijanske instrumente kot na primjer „bufu“ ili „tamburello“, razlaže Marko Blascetta.