Kronika

Sedam autov pri nesrići kod Štikaprona

Utorak rano je med Štikapronom i Celindofom došlo do prometne nesriće, u ku je bilo uvezano sedam vozil. Ipak nijedan nije ranjen, nastala je samo škoda na auti. Ognjobranci Celindofa i Štikaprona su svaki dvimi vozili pomagali odstraniti unesrićene auto.

Prometna nesrića med Štikapronom i Celindofom
Ognjogasno društvo Celindof
Sedam vozil je bilo involvirano u nesriću…
Prometna nesrića med Štikapronom i Celindofom
Ognjogasno društvo Celindof
.. rano jutro med Štikapronom i Celindofom

Pri intervenciji je sudjelivalo 15 ognjobrancev.