Zasadili orihe u spominak Franca Schullera
Ana Šoretić
Ana Šoretić
Kronika

Zasadili orihe u spominak Francu Schulleru

U Cogrštofu su utorak dopodne dobrovoljci posadili 300 amerikanskih črnih orihov. Akciju je peljao i pokrenuo duhovnik Štefan Raimann u spominak na pokojnoga predsjednika urbarijalne općine u Cogrštofu, Franca Schuller.

Schuller, ki je 20 ljet predsjedavao urbarijalnoj općini, je umro koncem novembra u starosti od 68 ljet.

Zasadili orihe u spominak Franca Schullera
Ana Šoretić
Črni amerikanski orihi (juglans nigra po latinsku) se moru jisti, su ali žuhki i teško za otpriti

Črni orihi iz Amerike

Ovi črni orihi potiču iz regije Misisipija u Sjedinjeni amerikanski država.

Oni su došli 1629. ljeta u Europu, kade su rasli u parki plemićev.

Schuller je kanio posaditi orihe u Cogrštofu

Farnik Štefan Raimann je Franca Schullera poznao oko 30 ljet dugo i je s njim dilio strast za lozu i botaniku. Štefan Raimann je kot študenat teologije doprimio orihe iz botanskoga vrta u Beču i je posadio u lozi Klimpuha.

Franc Schuller je kanio neke orihe posaditi u cogrštofskoj lozi, ali do toga nije već došlo, tako farnik Štefan Raimann.

Farnik Raimann na pokopu obećao zasadjenje orihov

Betežnik Schuller si je željio na svojem pogrebu od duhovnika Raimanna prodiku o botaniki i lozi. U njoj je Štefan Raimann pokojnomu obećao, da će mu na spominak posaditi 300 orihov. Pri zasadjenju orihov mu je utorak pomoglo pet Cogrštofcev.

Amerikanski črni orihi friže rastu nego europski, su ravniji i imaju škurije drivo. Sime, sam orih, se more jisti, je ali teško za otpriti i je žuhak. Farnik Štefan Raimann se ufa, da će ovo kvalitativno drivo biti za nekoliko desetljetć na hasan urbarijalcem u Cogrštofu.

Zasadili orihe u spominak Franca Schullera
Ana Šoretić
Dobrovoljci su posadili 300 amerikanskih črnih orihov