Općina Stinjaki
ORF/Petra Marija Živković
ORF/Petra Marija Živković
Politika

Problem besplatne čuvarnice za male općine

U Gradišću je s 1. novembrom lanjskoga ljeta čuvarnica besplatna. Ali prednost za roditelje, da već ne moraju plaćati prinos za čuvarnicu, prouzrokuje malim općinam poteškoće. Ako njeva nutarzimanja spadu pod dolnju granicu, ka je zakonski fiksirana, zgubljaju pri investicija pravo na supstezanje poreza na promet.

Općina Stinjaki bi po sadašnjem stanju pri budući investicija zgubila pravo na supstezanje poreza na promet. S nižimi nutarzimanji će općina spasti pod zakonski fiksiranu dolnju granicu od 2.900 eurov, je rekao načelnik Jandre Grandić. Pokidob imaju samo 27 dice u čuvarnicu i ne sva dica dostaju objed u čuvarnici, nećedu dojti na ovu pineznu granicu, tako Jandre Grandić.

Jandre Grandić, načelnik Stinjaki
ORF
Jandre Grandić, načelnik Stinjakov

I Zemlja nije mogla pomoći u ovom slučaju

Ako općina Stinjaki kot predvidjeno investira oko 45.000 eurov u kupnju i obdržanje igračkov u čuvarnici, će zgubiti 9.000 eurov, ovako Grandić.

Jandre Grandić veli, da su se u Savezu općin jur već puti pominali o ovoj problematiki i napisali i jednu izjavu. I Zemlja Gradišće da nije mogla pomoći u ovom slučaju. Od ovoga problema je na peldu pogodjena i susjedska općina Vrh/Wörterberg, tako Jandre Grandić.

Čuvarnica u Stinjaki
ORF
Čuvarnicu u Stinjaki pohadja 27 dice