Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
ORF
igrokaz

„Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu

Kazališna grupa Klimpuh ljetos predstavlja komediju „Jerbanje u Paradižomu“. 12 skušenih glumcev igra šalan igrokaz u kom ide za jerbanje. Igrokaz u tri čini autora Raymonda Weissenburgera su na hrvatski jezik prevodile Trude Frank i Ljuba Palatin-Wild. Za inscenaciju je odgovoran režiser Jožef Hartmann.

Pokidob lani nisu bili našli odgovarajući kusić su morali jednu sezonu pauzirati. Ljetos im se je ali ugodalo najti dost glumcev i kusić, se veseli peljačica kazališne grupe Ljuba Palatin-Wild.

Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu Ljuba Palatin-Wild
ORF
Ljuba Palatin-Wild je zadovoljna kako se je ugodala ljetošnja kazališna produkcija.

Jerbanje i draga familija

U komediji ide za jerbanje. Teta sama živi sa svojom podvaračicom u vili „Paradižom“. Ona pozove cijelu svoju rodbinu k sebi domom. Rodjaki mislu da je uzrok ta, da će teta vrijeda umrit i tako se pripravljaju na jerbinstvo. Ali, tomu nije tako i svega drugoga se dogadja.

Jezik kusića je dost gruban, je rekla Ljuba Palatin-Wild. Trudili su se ga malo zbrusiti i odstraniti neke psovke, ali tako je u originalu. Za pohodnike, ki ne vladaju dobro hrvatskim jezikom su pripravili listić sa sažetkom sadržaja na nimškom jeziku, tako da moru pratiti igrokaz.

Fotostrecke mit 36 Bildern

Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu Ljuba Palatin-Wild
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu Ljuba Palatin-Wild
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu Ljuba Palatin-Wild
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu Ljuba Palatin-Wild
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu Ljuba Palatin-Wild
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu Ljuba Palatin-Wild
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu
Igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Igrokaz „Jerbanje u Paradižomu“ u Klimpuhu

Daljnji termini:

  • nedilja, 29. decembar u 19.00
  • nedilja, 5. januar u 19.00
  • pandiljak, 6. januar, Tri kralji, 14.00 i 19.00

61. produkcija klimpuške kazališne grupe

Za pozornicu je ljetos opet odgovoran glumac Bernhard Karall, a za kostime nisu tribali iskati u fundusi nego su zeli vlašću opravu. Rekvizite su si posudili iz Uzlopa, tako Palatin-Wild. Premijeru su imali na Štefanju i bila je jako uspješna i dobro pohodjena, je rekla Ljuba Palatin-Wild. Ljudi da su došli iz različnih dijelov Gradišća a još i iz Beča. Predstave su sve u farskom domu.

Kusić „Jerbanje u Paradižomu“ je 61. produkcija kazališne grupe Klimpuh. Probanjem su počeli kada u oktobru. Lani je kazališna grupa Klimpuh priredila kazališni kino. Pri tom su na veliko platno projicirali stare igrokaze.