probe za igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
ORF
Kultura

Klimpušci probaju za „Jerbanje u Paradižomu“

Kazališna grupa Klimpuh momentano intenzivno proba igrokaz. Po jednoljetnoj pauzi ćedu opet prikazati komediju na hrvatskom jeziku, je rekla Ljuba Palatin-Wild.

Lani grupa nije našla odgovarajući kusić ali ljetos su si naši šalan igrokaz u tri čini „Jerbanje u Paradižomu“. Pokidob nimaju dost naraštaja, ar mladi čudakrat po ženidbi ostavu grupu, su si zibrali kusić o jerbanju, kade i starji moru igrati, je razložila peljačica kazališne grupe Ljuba Palatin-Wild. Kot svaki zna je okolo jerbanja i čuda problemov a zbog toga će jezik ov put biti dost gruban, tako Palatin-Wild, ka u toj vezi prosi za razumivanje.

Termini predstavov:

Štefanja, u 14.00 i u 19.00
subotu, 28. 12. u 19.00
nedilju, 29. 12. u 19.00
nedilju, 5. 1. u 19.00
Tri kralji, 6. 1. u 14.00 i u 19.00

Intenzivne probe pred premijerom

Probanjem i štanjem su počeli u oktobru a sada svaki dan probaju na pozornici. Iskušeni glumci si svaki svakomu davaju tipe, a uza to im pomaže njev režiser Jožef Hartmann. Kusić su na hrvatski jezik prevodila Trude Frank i Ljuba Palatin-Wild. Našle su ga u njevom fundusu, kad su iskale kusić kade ne tribaju mlade glumce, ke po sebi razumljivo nadalje išću, je rekla Ljuba Palatin-Wild.

probe za igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Ljuba Palatin-Wild (druga s live strani) sama stoji na pozornici

Sedam predstavov do Trih kralji

Premijera komedije „Jerbanje u Paradižomu“ će biti na Štefanju u farskom domu Klimpuha. Svega skupa će do Trih kralji biti sedam predstavov, gostovanje nije predvidjeno, ni u Hercegovcu ar je putovanje jednostavno predrago za kazališnu grupu Klimpuh, je rekla Ljuba Palatin-Wild. Lani su Klimpušci pozvali na kazališni kino, kade su na velikom platnu kazali produkcije prošlih ljet.

probe za igrokaz Klimpuh Jerbanje u paradižomu
ORF
Kazališna grupa Klimpuh s iskušenimi glumci starje generacije išće mlade glumce