jaslice u crikvi am hof beč toni robica robitza
Max Prenner
Max Prenner
vjera

Robičine jaslice u crikvi Am Hof

U crikvi Am Hof hrvatske katoličanske misije u Beču su pandiljak navečer postavili jaslice, ke je načinio rodjeni Uzlopac Toni Robica. Austrijsko-Hrvatsko društvo svako ljeto izlaže neke posebne božićne jaslice.

Jaslice posvetio je peljač Hrvatske katoličanske farske zajednice u Beču, Josip Koren.

 jaslice u crikvi am hof beč toni robica robitza
Petar Tyran
Stvoritelj božićnih jaslic Toni Robica i predsjednik Austrijsko-hrvatskoga društva Max Prenner u crikvi Am Hof u Beču

Jaslice ćedu darovati fari u Križevci

Ljetos ćedu jaslice po prvi put darovati nekoj fari u Hrvatskoj, ka nima reprezentativne jaslice. Božićne jaslice Tonija Robice će dostati fara Djurdjic u Križevci.

Predat ćedu je 22. decembra u okviru svetačnoga akta.

 jaslice u crikvi am hof beč toni robica robitza
Max Prenner
Zastupniki gradišćanskohrvatskih organizacijov, Austrijsko-hrvatskoga društva i katoličanske crikve skupa s umjetnikom