Koncert zbora Stinjadeum u farskoj crikvi u Stinjaki
ORF
ORF
Muzika

1. koncert „Stinjadeuma“ u Stinjaki

U Stinjaki je nedilju, na svetak Prečistoga Prijeća, omladinski zbor Stinjadeum imao svoj prvi koncert u farskoj crikvi sela. Zbor postoji od 2018. ljeta i redovito oblikuje crikvene fešte i priredbe u Stinjaki, ali i izvan sela. U repertoaru imaju crikvene i svitske jačke.

Koncert zbora Stinjadeum u farskoj crikvi u Stinjaki
ORF
Koncert zbora Stinjadeum u farskoj crikvi u Stinjaki
ORF

Peljačica zbora je Ana-Marija Sagmeister. U zboru jači 13 jačkarov i jačkaric u starosti od 13 do 17 ljet. Ime Stinjadeum znači „Stinjaki announces deum – Stinjaki nazvišćuju Boga“.

Koncert u Stinjaki za dobru svrhu

Za svoj 1. adventski koncert je zbor zavježbao božićne jačke na hrvatskom, engleskom, švedskom i nimškom jeziku.

Sva nutarzimanja koncerta nedilju ćedu darovati dičjoj bolnici „svete Ane“ u Beču. Na Badnjak će zbor Stinjadeum oblikovati svetu mašu u Stinjaki.

Koncert zbora Stinjadeum u farskoj crikvi u Stinjaki
ORF
Peljačica zbora je Ana-Marija Sagmeister
Koncert zbora Stinjadeum u farskoj crikvi u Stinjaki
ORF
Koncert zbora Stinjadeum u farskoj crikvi u Stinjaki
ORF

Kotrigi zbora Stinjadeum su jur nastupili u Vulkaprodrštofu, Nardi i Štikapronu kot i u Rimu u Petrovoj crikvi.